Строител

Начало > Строител

2013-10-29 16:45:48

 

За контакти:

Уеб сайт:
http://vestnikstroitel.bg/

 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:

 

С подкрепата на:

 

Основни медийни партньори:


 

Официален хотел:

ViaExpo