ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Турско - Българска Търговски-Индустриална Камара

 

ТУРСКО - БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКИ-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА /ТБТИК/ е доброволна, независима, неправителствена бизнес организация, създадена през 2004 година с цел да подпомага развитието на търговските и икономическите взаимоотношения между Република Турция и Република България

 

За контакти:

Уеб сайт:  http://www.tbcci.bg/

 

С подкрепата на:

 

Основни медийни партньори:


 

Официален хотел: