Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

М и М ФРУТ ЕООД с лидерски позиции в България на пазара на пластмасови изделия.


М и М Фрут ЕООД гр. Баня е на българския пазар повече от 17 години. Фирмата е един от основните доставчици за страната на пластмасови изделия, обслужващи различни сектори от икономиката - екология, селско стопанство, индустрия. Филиал е на основните производители на пластмасови изделия в Европа – JСО Рlastic Spa. и Teсno Plastica Hellas A.E. Продуктите успешно се наложиха на пазара ни, като продуктовата гама постоянно се разширява и обновява.

Интервю с г-жа Магдалена Дочева, управител на М и М ФРУТ ЕООД

Г-жо Дочева, какви са преимуществата на продуктите на Tecno Plastica Hellas A.E. и JCO Plastic Spa в сравнение с другите, предлагани в България?


JСО Рlastic Spa. се занимава с индустриално планиране и производство на пластмасови изделия в продължение на повече от 40 години, а Teсno Plastica Hellas от 19 години и към днешна дата притежават консолидирана водеща позиция. Като техни представители ние сме част от промишлена група, затвърдена в глобалния пазар със солидно ноу-хау в конкурентоспособността, технологиите, иновациите и стандартите за качество. Способни сме да осигурим персонализация на своите продукти и решения, които отговарят на всички изисквания на клиентите, което е водещото преимущество на предлаганите от нас продукти и услуги.Кои са секторите, които използват Вашите продукти?

Различните групи продукти намират широко приложение във всички сектори на нашата икономика – съдовете за отпадъци намират приложение в сектор екология, бокс палетите, касетките, европалетите намират приложение в различните видове промишленост, селско стопанство, индустрия.
 

На какви изисквания за безопасност и хигиена трябва да отговарят продуктите?

Всички наши продукти са сертифицирани според съответните изисквания на Европейският съюз. Производствените ни бази са високотехнологични, модернизирани и отговарящи на всички нормативни изисквания. Сертифицирани сме по ISO и имаме внедрени системи за управление на качеството, за управление на околната среда, за управлението на здравето и безопасността при работа.

Общините са едни от основните Ви клиенти. С кои общини в България работите? Какви решения им предлагате?

През годините сме доставяли, и към днешна дата също доставяме, на голяма част от общините в България. Установили сме трайни партньорски взаимоотношения с тях, благодарение на стремежът ни винаги да удовлетворяваме нуждите на клиентите си. В работата си с общините, а и не само с тях, залагаме на коректното отношение, проявата на толерантност и разбиране. Стремим се да осъществяваме навременни доставки до всяка една точка на България, като за целта не отдавна разширихме автопарка си. За времето, през което сме на пазара, сме доказали своите професионализъм, коректност, лоялност и надеждност. Доказателство за това са препоръките, които получаваме от всяка една община, с която сме работили.

Относно решенията, които предлагаме на общините, на първо място, разбира се, е широката гама от съдове за отпадъци, които Tecno Plastica Hellas A.E. и JCO Plastic Spa произвеждат. Започваме от домашни кошчета, минаваме през парковите кошчета, кофите за отпадъци на колелца с вместимост от 80 до 360 литра, компактните контейнери на 4 колела с вместимост 660 и 770 литра, контейнерите от серията със среден обхват с 1000 и 1100 литрова вместимост и завършваме със контейнерите от серията със максимален обхват – 1700, 2000 и 2400 литра. Имаме и колекция за специално събиране на отпадъци, както и колекция за клинични/медицински отпадъци, които са решение за общинските (и не само) болници.

Друго решение, което предлагаме на общините, е системата JCO Tracer. JCO Tracer е концепция за управление на отпадъците – уеб базирана информационна система, която позволява пълното компютризиране на цикъла на събиране на отпадъци. Системата предлага специализиран софтуер и хардуер, позволяващи цялостен контрол, наблюдение и менажиране върху събирането, транспортирането и изхвърлянето на отпадъците. JCO Tracer предлага решения, съобразени с конкретните нужди на клиента.

Друга част от JCO Tracer концепцията за управление на отпадъците са така наречените „гениални кошчета“ – съдове за отпадъци с контролиран достъп. За да бъдат използвани, съответния потребител разполага с индивидуален чип, посредством който съдът се отваря и тогава е възможно изхвърлянето на отпадъци в него. Чрез специализиран софтуер „гениалните кошчета“ предават данни в реално време за обемът на изхвърлените в тях отпадъци. Така например, когато кошчето е със запълнен обем, системата изпраща данни до оторизиран потребител (служител на сметосъбиращата фирма), имащ достъп до специализаран уеб сайт, а от там информацията се предава към сметоизвозващите автомобили. По този начин се осъществява цялостен мониторинг на събраните отпадъци, на превозните средства и се достига до качествено и ефективно управление на отпадъците.Може би много хора не са запознати, че имат възможност да си намалят такса смет, ако притежават собствен контейнер/кофа за битови отпадъци. Разкажете ни накратко как се случват нещата? Вие какво можете да предложите на хората, които се интересуват за закупят?

Да, така е, но за съжаление малко хора са наясно с тази възможност. Всяка община е длъжна да осигури на жителите си съдове за отпадъци. Когато поради една или друга причина това не се случи и съответното физическо или юридическо лице закупи със собствени средства съдове за отпадъци, то тогава съществува възможността за намаляване на такса смет. За целта е необходимо лицето, закупило съдовете, да подаде Заявление за намаляване на такса смет в отдел Местни данъци и такси в общината по адресна регистрация/седалище на управление, като приложи фактурата за закупуването им. В нашия уеб сайт, www.mmfruit.net, е публикувано такова Заявление и всеки, който е закупил със собствени средства съд за отпадъци, може да го изтегли и да го подаде в общината, за да се възползва от тази възможност.

Какви посетители искате да срещнете на щанда си?

Участието ни в Save the Planet е начин да затвърдим партньорските си взаимоотношения, както и да създадем нови с представители на общините и БКС-тата, компаниите, развиващи дейността си в цялостното управление на отпадъците.

 
Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: