Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Magazyn Biomasa


Magazyn Biomasa е полско професионално списание, което изцяло обхваща областта на пазара на биомаса. Мeсечното издание представя тълкуване на правни разпоредби, професионален анализ, реални казуси, интервюта, интересни коментари. Magazyn Biomasa е платформа за обмен на мнения и информация.


 

II-ри Национален конгрес по биометан - нови перспективи за местните производители на енергия, 9-10 декември 2019 г., Познан, организатор: Biomass Media Group (BMG)
- В момента производството на биометан е един от най-бързо развиващите се сектори на възобновяемата енергия в Европа. Амбициозните инвестиционни планове на Франция, Италия и скандинавските страни подчертават важната роля на биометана в процеса на декарбонизация в транспортната. Въпреки че в Полша все още не работи нито една инсталация за биометан, 2019 г. може да се нарече ориентир за пазара - казва Йоланта Каминска от Biomass Media Group, организаторът на второто издание на Конгреса по биометан.


РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА БРОШУРА


Нови регулации, нова посока на развитие
„Изменението на Закона за биогоривата, прието през юли 2019 г., със сигурност е нова възможност за местните енергийни производители.“ - подчертава Мачей Кошински, член на УС на BMG. Включването на биометан като биогориво за производството на биохидроген ще помогне за реализирането на Националната индикативна цел (NWC) през 2020 г. в контекста на постигане на целта за участие на ВЕИ в транспорта.

- По време на Конгреса по биометан експерти ще обсъдят темата за създаването на модерна и атрактивна правна рамка за инвеститорите. Такива решения вече съществуват в Германия, Италия и Скандинавия. “Използването на биометан като гориво и електромобилността са двата важни елемента за развитието на транспортната индустрия в Полша.“ – споделя Джоланта Каминска.
Ако се интересувате от участие в Конгреса, свържете се с организаторите на +48 792 122 038 или пишете: biometan@magazynbiomasa.pl
www.magazynbiomasa.pl 

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: