Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020
Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020

Майялен Перез

2018-02-02 13:37:46


Технополис груп, WATIFY Кампания

 


 

Кампанията Watify за модернизиране на европейската индустрия; безпилотни товарни летателни средства, възможности за участие  на институциите и бизнеса.

Резюме на презентацията:

Презентацията ще представи кампанията Watify за модернизация на промишлеността, провеждана от Европейската комисия. Тя ще разгледа и обясни основните дейности, провеждани от кампанията (примери за постигнат успех, прояви за установяване на контакти и намиране на партньори, събития за повишаване на осведомеността) и ще предложи различни начини за включване както на институционални, така и на бизнес участници.
Презентацията също така ще представи и разясни уебсайта, така че участниците да могат да се включат по-лесно в кампанията.
Представянето ще включи и пример за успеха на компания, която е приложила някаква КБТ технология (ключова базова технология) и е променила начина на правене на бизнес в условията на интелигентните градове.
Ще има време и за въпроси от страна на участниците.