Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

MASIT ICT Chamber of commerce

2018-09-11 13:02:44За контакти:
www.masit.org.mk
Още от секцията "Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019" :