Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020
Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020

MASIT ICT Chamber of commerce

2018-09-11 13:02:44За контакти:
www.masit.org.mk
Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020" :