Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018
Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018

Международна асоциация за твърди отпадъци

2017-12-22 10:49:49Водещата световна мрежа за насърчаване на устойчивото управление на отпадъците

ISWA е глобална, независима и нестопанска асоциация, работеща в интерес на насърчаването и развитието на устойчивото управление на отпадъците. ISWA е структура за физически лица и организации от научната общност, обществени институции и фирми, работещи в областта на и/или заинтересовани от управлението на отпадъците. Като водеща световна асоциация за управление на отпадъците с членове в над 100 страни, ISWA предоставя възможност за комуникация на професионалистите, компаниите и представители на институциите в световен мащаб.

За контакти:
http://www.iswa.org/
Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

Медиен спонсор:

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:


ВИП компании: