Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Международна асоциация за твърди отпадъци
Водещата световна мрежа за насърчаване на устойчивото управление на отпадъците

ISWA е глобална, независима и нестопанска асоциация, работеща в интерес на насърчаването и развитието на устойчивото управление на отпадъците. ISWA е структура за физически лица и организации от научната общност, обществени институции и фирми, работещи в областта на и/или заинтересовани от управлението на отпадъците. Като водеща световна асоциация за управление на отпадъците с членове в над 100 страни, ISWA предоставя възможност за комуникация на професионалистите, компаниите и представители на институциите в световен мащаб.

За контакти:
http://www.iswa.org/
Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: