Секция Управление на отпадъците и рециклиране изложение и конференция 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Международна асоциация за твърди отпадъци

2017-12-22 10:49:49Водещата световна мрежа за насърчаване на устойчивото управление на отпадъците

ISWA е глобална, независима и нестопанска асоциация, работеща в интерес на насърчаването и развитието на устойчивото управление на отпадъците. ISWA е структура за физически лица и организации от научната общност, обществени институции и фирми, работещи в областта на и/или заинтересовани от управлението на отпадъците. Като водеща световна асоциация за управление на отпадъците с членове в над 100 страни, ISWA предоставя възможност за комуникация на професионалистите, компаниите и представители на институциите в световен мащаб.

За контакти:
http://www.iswa.org/
Издание 2019

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: