ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Международно общество на урбанистите от градовете и регионите (ISOCARP)Международно общество на урбанистите от градовете и регионите (ISOCARP) е международна асоциация на професионалните с опит. Тя е основана през 1965 г. в опит да събере признатите и високо квалифицирани проектанти в една глобална мрежа.  Днес към нея се присъединиха членове от над 80 държави.

http://isocarp.org