Международно общество на урбанистите от градовете и регионите (ISOCARP)

2015-11-24 14:38:56Международно общество на урбанистите от градовете и регионите (ISOCARP) е международна асоциация на професионалните с опит. Тя е основана през 1965 г. в опит да събере признатите и високо квалифицирани проектанти в една глобална мрежа.  Днес към нея се присъединиха членове от над 80 държави.

http://isocarp.org