Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Международно общество на урбанистите от градовете и регионите (ISOCARP)

2015-11-24 14:38:56Международно общество на урбанистите от градовете и регионите (ISOCARP) е международна асоциация на професионалните с опит. Тя е основана през 1965 г. в опит да събере признатите и високо квалифицирани проектанти в една глобална мрежа.  Днес към нея се присъединиха членове от над 80 държави.

http://isocarp.org

 

Издание 2018:

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:


 

ВИП компании: