Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Михаел Бодендорфър 
Ръководител отдел Промишлени пластмасови компоненти, свързващи вещества и покрития,
Австрийски изследователски институт по химия и технологии  


•    FROSIO Инспектор (ниво III)
•    15-годишен опит в технологиите за предотвратяването на корозия, обновяване на бетонови настилки и противопожарни покрития
•    Мениджър проекти с над 12 годишен опит
•    Допълнителни квалификации за лабораторни тестове / мониторинг / обучения
•    Опит за изработване на водоразредимо покритие (включително подготовка на повърхността) чрез еднокомпонентни и двукомпонентни покрития направени чрез горещо впръскване
•    Проекти като: резервоари в нефтената и газовата промишленост; мостове в публичния сектор или стоманени конструкции в промишлеността
 


 
OFI - Австрийски изследователски институт по химия и технологии


Като акредитиран орган за тестване, инспекция и сертифициране, OFI е компетентен партньор за разработване на продукти и тестване на качеството. OFI предлага широка гама от технически услуги - от фазата на планирането, техническото консултиране до цялостния процес на внедряване.

 

 

 

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: