Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Михал Ячевски - Полско дружество по корозия 
Михал Ячевски е роден през 1954 г. във Варшава. Професионалната си кариера започва в Института за изграждане, механизация и електрификация в селското стопанство, където се занимава с проблемите на корозионната защита. През 90-те работи в Polifab Cieszyn Carboline (сега Carboline Poland) като специалист по защита от корозия. От 2003 г. той е привлечен като специалист от финландския концерн Tikkurila (производител на декоративни и промишлени бои).  Придобива статута ‘инспектор FROSIO’ през 2009. През 2012 г. той започва работа в Полско дружество по корозия като специалист по корозионна защита. Автор на над 50 публикации в областта на корозионната защита. През 80-те години той участва в организирането на асоциация, която се занимава с корозия и по-късно се обособява в Полско корозионно дружество.
 В презентацията си Михал Ячевски ще представи дейността на Полското дружество по корозия (PSK), основано през 1991 г.  Главната цел на дружеството е да създаде и поддържа платформа за комуникация между всички заинтересовани специалисти по темата корозията и превенцията от нея. В PSK членуват около 300 индивидуални членове и 30 компании.

Полското корозионно дружество, паралелно с ежегодното си Общо събрание, организира и научно-технологична конференция на тема "Съвременни антикорозионни технологии". Неин фокус е представянето на най-новите антикорозионни разработки, като се отделя специално внимание на споделянето на практическия опит. Актуални проблеми, в рамките на Общността, се обсъждат по време на дискусии тип “Кръгла маса". От 2007 г. без прекъсване се провеждат и Конференции, които се организират по тематични блокове вкл.: ■ защитни покрития ■ катодна защита на стоманата ■ защита на бетонните конструкции от корозия.

През 2018 г. годишната конференция на PSK ще бъде заместена от мащабното събитие, на което Полското дружество по корозия (PSK) е организатор, а именно Европейския конгрес по корозия’18, който ще се проведе в Краков от 9 до 13 септември.

 

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: