ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Милена Цветанова Виденова

Милена Цветанова Виденова
Организация: Кофас България

 

Адрес: ул. Петър Парчевич 42, София 1000
За контакт:
+359 2 821 37 35
office-bg@coface.com
www.coface.bg

Заглавие: Експорт и управление на кредитния риск

Резюме: По данни на Министерството на икономиката през юни 2015г. износът се увеличава с 9%, а вносът с 6% на годишна база. Това се дължи особено на ръста в износа към основните търговски партньори на българския бизнес – ОИСР, Германия, Италия, Италия, Турция, Румъния и др.

Значителното подобряване на Еврозоната през миналата година и първата половина на 2015г. също оказват положително влияние в тази посока. Същевременно средата е трудна и предизвикателна с троен ръст на междуфирмената задлъжнялост в страната и високата цена на финансирането. Същевременно през експортните компании се откриват нови възможности – несъстоятелността и междуфирмената задлъжнялост в Централна и Западна Европа намаляват, Еврозоната се възстановява.

Въпреки това за всяка компания, особено за износителите, е важно да оцени рисковете и да бъде внимателна при сключването на нови търговски договори за износ, стартиране на работа с нови партньори от чужбина и навлизането на нови пазари. Кофас е международен застраховател на кредитен риск от 1946г., който оперира в България от 21 години. Дългогодишният ни опит и експертиза ни позволяват да изготвяме разнообразни анализи на бизнеса по страни, сектори и региони. Част от последните ни анализи на несъстоятелността ще бъдат представени.

Управлението на кредитния риск представлява единна система по превенция на евентуални рискове и реакция при възникнали такива за цялостна защита на търговските вземания, а оттам и на цялостния бизнес. Търговските вземания формират повече от 30% от активите на компаниите, ето защо те изискват дори по-голяма защита, от тази която се осигурява за дълготрайните материални активи и материалните запаси. 80% от компаниите се сблъскат със случаи на забавени плащания, а 25% от тези случаи прерастват в несъстоятелност. 

Като международен застраховател и доставчик на услуги по бизнес информация и събиране на вземания с богат опит, Кофас ще сподели полезни практически казуси и  съвети за правилното управление на търговския кредитен риск на компаниите, както информация за решенията, които предлага за малкия, така и за големия бизнес. Кофас е изключително иновативна компания, която се стреми да задоволи напълно нуждите на своите клиенти и техния бизнес, ето защо ще споделим и последните новости в нашите нови гъвкави застрахователни решения.

 


 

Професионална автобиография: Милена Виденова
 
ОБРАЗОВАНИЕ:


(1992 - 1997)   Университет за Национално и Световно Стопанство, София,
Дипломиран Икономист Международник (МИО) с права на магистър

КВАЛИФИКАЦИОННИ

КУРСОВЕ    
Посетени над 47 професионални и мениджърски обучения и конференции в България и чужбина, на 10 от конференциите – лектор;
ПРОФЕСИОНАЛЕН и УПРАВЛЕНСКИ ОПИТ:     16 години в банковата и финансова сфера, от които 10 години на управленски позиции

 2012 - досега     Компани франсез д`асюранс пур льо комерс екстериор СА – Клон България (Кофас СА) КЧТ
Кофас България Кредит Мениджмънт Сървисиз ЕООД
Кофас Сървис България ЕООД

Управител

2009 - 2012     Хипо НОЕ Групе Банк АГ, Австрия,
Съветник Риск Мениджмънт, Проектно финансиране и Еврофондове

2009 – 2010     Финансиа Груп, част от Алфа Финанс Холдинг
Директор Управление Кредитен Риск от страна на Хипо НОЕ Групе Банк АГ

2007 - 2009     Уникредит Булбанк АД
Ръководител Еврофондове, Публични Финанси и Банково застраховане

 2005 - 2007     Ейч Ви Би Банк Биохим АД и Хеброс АД, част от Ейч Ви Би Груп
Директор Дирекция „Институции и Еврофондове”

2003 - 2005     Ейч Ви Би Банк Биохим АД, част от Ейч Ви Би Груп
Директор Дирекция „Регионални Корпоративни Центрове и Продуктово Развитие”

2003     ТБ Банк Биохим АД, част от Ейч Ви Би Груп
Ръководител екип „Международни Клиенти”

2002 - 2003     Ейч Ви Би Банк АД, част от Ейч Ви Би Груп
Ръководител екип „Международни Клиенти”

1998 - 2002     Райфайзенбанк България АД
Мениджър „Връзки с клиенти”, Ръководител на Австро – Германското бюро, Корпоративно Банкиране

1997 - 1998     Инвестиционна Банка на Бранденбург (дъщерна на WEST
Анализатор