Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Министерство на икономиката на Република България

2019-02-06 19:17:27За контакти:
http://mi.government.bg/bg

Издание 2019

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор:

 

ВИП компании: