МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”

Начало > Новини > • Пресинформация > МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”

Покажи Страниците
2014-01-31 12:00:22

МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet” – изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа. Събитието ще се проведе в София от 5 до 7 март 2014 г.
 


 

Специализираното събитие „Save the Planet” ще представи новостите в областта на управлението на отпадъци. Секторът има голям потенциал за развитие и привлича интереса на бизнеса и общините.

„Save the Planet“ ще се проведе под патронажа на Министерството на околната среда и водите и се организира ежегодно от Виа Експо. Като държавна институция, пряко ангажирана в тази област, министерството ще вземе участие конференцията за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа. Компетенциите на ведомството са свързани с подготовка и реализация на програми и проекти, разработване на нормативни актове и стратегии, координация и контрол по прилагане на европейските и национални изисквания по управлението на отпадъци.

Австрия е страна партньор на изявата и акцентът на изложението ще бъде Австрийският павилион, който ще е разположен на по-голяма изложбена площ.

Водещи компании от Австрия, България, Германия, Дания, Полша, Словения, Швеция и Швейцария ще запознаят посетителите с технологии и оборудване за третиране, включително събиране, обезвреждане, рециклиране и компостиране на отпадъци.

Актуални законодателни промени, укрепване на партньорството между обществения и частния сектор, стратегии за превенция и рециклиране ще са основните сесии на „Европейския ден за управление на отпадъците”. Той ще се проведе в партньорство с Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) и Европейската мрежа на специалисти по околна среда (ENEP).

Глобални и локални перспективи в производството на енергия от отпадъци ще бъдат представени от лектори от Съвета за изследване и технологии за енергия от отпадъци (WtERT).

www.viaexpo.com

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 28, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo