Изложение за спорт и здравословен начин на живот
Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Мускули и фитнес

 

Списанието е официално издание на Международната федерация на културистите  и Българската федерация по културизъм и фитнес.

За контакти:
Уебсайт: 
http://spisanie.muscleandfitness.bg/

С официалното партньорство на:


 

Медиен спонсор: