Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

Н. Пр. Алберто A.M. Труеба

2017-03-02 11:07:37Негово Превъзходителство г-н Алберто А. М. Труеба


Посланик на Република Аржентина в Република България

Негово Превъзходителство Алберто А. М. Труеба е настоящият посланик на Република Аржентина в Република България, също така, той е акредитиран и като посланик за Македония.
Предишната му професионална кариера включва работа в Дирекциите на Държавен протокол и на Международните организации в Министерството на външните работи на Аржентина, както и различни високи постове в посолствата на Аржентина в Ню Делхи, Прага, Светия престол и Суверенния орден на Малта.

 


 

Ноу-хау и технологии от Аржентина в сектора възобновяема енергия

Аржентина има много стабилни основи, за да се превърне в регионален икономически двигател. Като пълноправен член на MERCOSUR (регионален пазар с население от 275 милиона жители), 3-тата по големина латиноамериканска икономика (БВП: 583,2 милиарда щатски долара през 2015 г.), и  осмата по големина страна в света (по отношение на територията), тя се гордее с голямо наличие и разнообразие на природни ресурси.

Аржентинското правителство е идентифицирало възможности за инвестиции в множество сектори, както на федерално, така и на провинциално ниво. Най-големите възможности са открити в секторите на енергетиката и минното дело, транспорта и инфраструктурата.
Насърчаването на производството на възобновяема енергия се смята за стратегическа цел на правителството на Аржентина и то подкрепя закони, които насърчават инвестициите и заетостта, задвижват производството и ускоряват растежа. В програмата също така се определя, че 20% от консумираната енергия в страната до 2025 година трябва да бъде произведена от възобновяеми източници.

Възобновяемите източници на енергия ще помогнат на Аржентина да постигне две цели на по-високо ниво: подобряване на енергийната сигурност и смекчаване изменението на климата. За да се постигнат тези цели, се предвижда възобновяемите източници на енергия да представляват приблизително половината от всички нови мощности за производство на енергия през следващото десетилетие.

Основни характеристики на националния механизъм за подкрепа на поставената стратегическа цел са Програмата RENOVAR и доверителният фонд FODER, като това са двата стълба в настоящия етап на възможностите за подготовка и изпълнение на проекти в Аржентина, и те ще бъдат представени в детайли.
 

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медия партньор:


Официален хотел:

ВИП компания: