Почистване и Хигиена
Машини и Препарати
 Почистване и Хигиена<br/>Машини и Препарати

На 23ти ноември в рамките на CleanExBg'16 успешно се проведе съпътстващ семинар

На 23ти ноември в рамките на CleanExBg'16 успешно се проведе съпътстващ семинар

Семинарът бе посветен на темите за дезинфекцията и пест контрола в обекти и предприятия с различна сфера на дейност и за професионалните услуги по управлението на етажната собственост.

Първата тема бе представена от г-н Коста Чотов, председател на Българската асоциация на пест контрол операторите. Ключовите моменти в нея бяха преносимите инфекциозни заболявания и тенденцията им за развитие в България през последните години, значението на пест контрола и необходимостта от нормативна уредба за организация и контрол на ДДД услугите. Участниците от различни браншове вкл. собственици на хотели и ресторанти, здравни заведения, представители от хранително-вкусовата промишленост, фасилити мениджмънт специалисти задаваха актуални въпроси относно често допускани грешки и проблеми при възлагането и приемането на дейности по контрол на вредителите към външни фирми.

Темата за управлението на етажната собственост с фокус върху работата с поддоставчици на релевантни услуги за сгради вкл. поддръжка, почистване и хигиена и др. бе презентирана от Марио Понте - президент на Националната асоциация на мениджърите на етажна собственост. Засегнати бяха необходимостта от законова регламентация и регулация на управлението на етажната собственост в България, добрата комуникация с институции, застрахователи и банки за оптимизиране на услугата, както и необходимостта от създаване на регистър на професионалните управители. Прилагането на добри практики и провеждането на обучителни курсове са от значимост за професионализирането на сектора и спомагане изграждането на квалифицирани кадри.

CleanExBg продължава до 24ти ноември. Участниците представят нови за пазара ни продукти и се стремят да създадат нови партньорства.

 

 

 

 

Още от секцията " Почистване и Хигиена
Машини и Препарати" :

Медиен спонсор: