Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Надеждна и дълготрайна защита с антикорозионните покрития на Sika. Качество и доверие с над 100 годишна история.


 Сика България ЕООД e създадена през 2002 г като дъщерно дружество на Сика АГ, Швейцария.
Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти, готови да Ви консултират по търговски и технически проблеми, свързани с предлаганите продукти за строителство, автомобилостроене, корабостроене и т.н.
Насочената към клиента, индивидуална помощ е във всички аспекти включващи полагане, проверка и поддръжка на нанесеното покритие. Професионалистите изчисляват за вас количествата на необходимото антикорозионно или огнезащитно покритие, които ще са необходими за проекта ви.Интервю с г-н Валентин Марянов, специалист в Сика България.

Г-н Марянов, разкажете накратко за индустриалните покрития и какви са техните предимства.


Без дълготрайна и истински ефективна корозионна защита, много от металните конструкции придобиват стар и нелицеприятен вид само след няколко години. Проблемът обаче не е само в лошия външен вид, а в нарушените якостни характеристики на съоръжението. В най-лошия случай единственият въпрос, който трябва да се реши, е дали конструкцията да бъде изоставена или да се реновира изцяло.

Изискванията към продуктите за корозионна защита са регламентирани от 1998 година в Европейски стандарт ISO 12944, „Корозионна защита на метални съоръжения със системи от защитни бои“. Oсемте части на стандарта подробно разглеждат различните аспекти на корозионна защита (основни принципи, влияние върху околната среда, обследване и подготовка на повърхността, схеми за първоначална защита и поддръжка, лабораторно изпитване на защитната система, както и оценка и надзор на изпълнението). В зависимост от условията на околната среда те са изложени на специфично корозивно влияние. Тези условия са дефинирани в ISO12944 – част 2, като Категории на корозия от С1 до С5-М. Изборът на оптимална система от техническа и икономична гледна точка е не лека задача. Голямото разнообразие от защитни системи, съчетано с многобройните комбинации от грундове, междинни и финишни покрития, правят избора още по-труден.

В кои сектори се използват антикорозионните покритията на Сика?

Покритията за защита от корозия на стоманени конструкции намират приложение в различни конструкции и елементи, като мачти, кули, зали, резервоари, машини и съоръжения, поддържащи и носещи конструкции, фасади и др. Изборът на оптимална система от техническа и икономична гледна точка е не лека задача. Голямото разнообразие от защитни системи, съчетано с многобройните комбинации от грундове, междинни и финишни покрития, правят избора още по-труден.

Дайте няколко примера за наскоро завършени обекти с антикорозионни покрития.

В световен мащаб с продуктите на Sika за защита на метал са изпълнени редица знакови проекти като Стадион Rhein Neckar Arenа,  Зинзхайм Германия където са положени  40,000 m²  от  SikaCor EG-системата ни., Концертна зала Elbphilharmonie, хамбург, петролни платформи в Черно море, музея на bmw в мюнхен и др.В колко държави е представена Сика?

Сика е със седалище в Швейцария и има дъщерни дружества в 97 държави по света и производства в повече от 190 фабрики. Състои се от повече от 17000 служители и е реализирала за 2017 г. продажби в размер на 6,25 милиарда швейцарски франка.

Кои са търговските марки на Сика?

Професионалната защита от корозия на Sika включва надеждни системи за дълготрайна защита при различни условия на околната среда.

За корозионна защита на метал продуктите ни са под търговското наименование SikaCor®  и обхващат  широк спектър от приложения. Намират приложение за защита на резервоари от различни агресивни вещества, в хидростоителството, пътна инфраструктура, в предприятия от химическата промишленост и др.  Sika® Unitherm® и Sika® Pyroplast®  - е нашата серия от огнезащитни покрития за метални конструкции, елементи от дърво, кабели или бетонни елементи.

 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :
 • Антикорозионна защита – примери от практиката
 • Надеждна и дълготрайна защита с антикорозионните покрития на Sika. Качество и доверие с над 100 годишна история.
 • Интервю с доц. д-р. Вацлав Шевъл по повод участието му в Конференцията ‘Corrosion Prevention Balkans’ 2018
 • Интервю с проф. д-р Гюнтер Шмит във връзка с участието му в Конференцията
 • Индустриални покрития - Sika – вашият партньор
 • Съпътстваща изложба 2018: Система за катодна защита на металите от корозия
 • Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?
 • Съпътстваща изложба 2018: Аноди от магнезиева сплав за катодна защита
 • Съпътстваща изложба 2018: Пясъкоструйно оборудване
 • Съпътстваща изложба 2018: Индустриални и корабни покрития Hempel
 • Съпътстваща изложба 2018 - Немско качество от Fertan. Перфектното решение за справяне с ръждата.
 • Интервю с д-р Агнeшка Кроликовска, президент на Полското дружество по корозия (PSK)
 • Под егидата на:


  Официален партньор на събитието:


  Спонсори:


  Официални мeдийни партньори: