Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018
Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018

Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018

Регистрация само онлайн до 22 март!


2017-11-23 11:47:46

 За първи път Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи (НКИТЕС) ще вземе участие в изложението Smart Cities.

Той обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура. НКИТЕС в тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и прилага иновативни решения, наложили се в европейската инфраструктура.

НКИТЕС си поставя задачи и цели да постига по-ефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността и да се разширява спектъра от ресурси на всеки отделен участник; да развива научни и практически проекти в областта на Интелигентните системи за управление; да участва активно при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката.

НКИТЕС предоставя най-доброто решение за Вашите нужди. Системите им са плод на многогодишната работа на компаниите, участващи в НКИТЕС.

Предлагат се и в демо вариант, който ще Ви помогне да получите конкретна представа за практическите ползи.

Oбщинска Tелематика - Системи, готови и индивидуални решения, системи за управление, необходими за ефективното развитие на общините. Акцентът е поставен върху темите: Администрация, Транспорт, Енергетика.
 

 • Системи за управление в публичната администрация:
 • Управление на документи, Сканиране и печат, Разплащания - Електронно плащане на данъци и такси
 • Съвместна работа - Комплексно решение за екипна работа , предоставящо електронна поща, календарно планиране, обмен на съобщения, управление на задачи, управление на информацията за контакти и надеждна защитена работа
 • Работа с контрагенти - Управление на взаимоотношенията на общинската администрация с външни физически и юридически лица.
   


 

 • Системи за управление на транспорта - ИТП-ТРАНС - Платформа за градска и регионална мобилност. Тя включва серия от специализирани информационни системи в направления:
 • Наблюдение и управление на превози на пътници.
 • Електронно таксуване на превозите на пътници в обществения транспорт.
 • Планиране и контрол на маршрутите на движение на транспортните средства.
 • Транспортна информация за пътниците и гражданите.
 • Планиране и управление на ресурсите
 • Оперативна информация за транспортните оператори
 • Системи за видеонаблюдение
 • Информационна система за контрол на трафика в реално време.
   

 

 • Системи за енергийно управление
   


 

 • Географски информационни системи
 • Виртуален картен сървър - позволява търсене и показване на различни обекти върху картите във всеки град - държавни и общински органи и институции, болници и поликлиники, учебни заведения и детски градини, културни центрове, театри, музеи, галерии, транспорт и туризъм и др
 • Мобилно приложение Виртуален картен сървър - Позволява търсене и показване на различни обекти във всеки град в специално приложение за мобилни устройства
 • Уеб базирано приложение Моят град - връзка между институциите и граждани, в което потребителите да могат да подават сигнали към съответните държавни или общински институции и модул, чрез който оторизирани служители в институциите ще могат да обработват сигналите и да дават обратна връзка
 • XML интерфейс за оптимизиране на маршрути - решаване на задачи на търговския пътник в многоточкова динамична среда. Възможност за показване на текущите маршрути и обекти върху карта
 • XML услуга - модул за ГИС обработка на динамично подавани данни за различни цели. Възможност за показване на маршрути и обекти върху карта.Членове на НКИТЕС са:
Демакс Ди Пи Ай АД
Професионален информационен мениджмънт- Прима АД
Ай Би Ес – България ЕООД
Скортел ООД
Софтуер Груп БГ ООД
Теко АД
Микропроцесори и системи за транспорт /Мусат/ АД
Интепро Солюшънс ООД
Компютър софтуеър девелъпмънт кампани ЕООД
Рокон Трейд АД
Смарт Брокерс ООД
Кантек ЕООД
Технически Университет-Габрово
Технически Университет-София-Технологии ЕООД
д-р. инж. Николай Илиев, инж. Борис Попов, д-р. инж. Валентин Стоев , д-р. инж. Веселин Янков, адв. Валери Коев

 

 


 

Пресинформация за "Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018" :
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Решенията на ICONICS за сградна автоматизация
 • „Smart Cities“ 2015 стана партньор на „One Architecture Week” 2014
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ”и “Интелигентни градове” 2014
 • Новите акценти във Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 • Как технологиите могат да управляват градовете по-интелигентно?
 • Clicko ще представи своята телематична платформа с конкретни примери на Smart Cities 2014
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Медиен спонсор:

  Официален медиен партньор:

   

  Официален хотел:


   

  ВИП компании: