Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Николай Иванов - Председател на “Българска браншова асоциация пътна безопасност” 
ОБРАЗОВАНИЕ

Доктор на икономическите науки
Магистър по бизнес администрация
Бакалавър по икономика и бизнес администрация


ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
Председател на Управителния съвет на БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Собственик и управител на фирма „Юпитер 05“ ООД – лидер в производството и монтажа на  ограничителни системи за пътища с над 25 годишен опит
Собственик и управител на фирма „Юпитер Метал“ ООД, занимаваща се с производство и монтаж на метални конструкции
Собственик и управител на три Завода за горещо поцинковане
Собственик и управител на СПА Комплекс

 ПРЕДИМСТВА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА   ГОРЕЩОТО ПОЦИНКОВАНЕ.
СТАНДАРТИ. КАЧЕСТВА И ИНСПЕКЦИЯ


Настоящата лекция представя накратко процеса горещо поцинковане на детайли от стомана и  чугун.

Изтъква преимуществата, обяснява причината за добър избор като надежден метод за дълготрайна антикорозионна защита.

Разглежда протичането на самия течно фазов, термодифузионен процес на взаимодействие между цинка и стоманата, образуването на микроструктурата на цинковото защитно покритие. Сравнява устойчивостта на атмосферна корозия в зависимост от категориите на излагане в различна корозивна среда от C1 до C5, БДС EN ISO 14713.

Схематично представя последствията от повреда на различните видове покрития.  

Цитира част от БДС EN ISO 1461 ПОКРИТИЯ ЧРЕЗ ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ НА ГОТОВИ ПРОДУКТИ ОТ ЧУГУН И СТОМАНА. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ - общите свойства на покритията и методите за изпитване на покритията, нанасяни чрез горещо потапяне на готови продукти от чугун и стомана  в цинкова стопилка, термини и определения, контрол, външен вид, дебелина, възстановяване, информация, безопасност на работа, устойчивост на корозия.

 

 

 

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: