Николай Каканаков

Начало > Николай Каканаков

2017-02-08 10:39:08

Николай Каканаков, зам. председател, Националната асоциация по биомаса (БГБИОМ)
 
Николай Каканаков е зам. Председател на Националната Асоциация по Биомаса – България (BGBIOM). Завършил е образцовата математическа гимназия в Пловдив, а след това бакалавър, магистър и доктор във филиала в Пловдив на Технически университет – София.
Повече от 10 години работи като експерт в асоциацията по различни проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници, финансирани от ЕС по програмите IEE, FP7, H2020.

Те вклюват: Класифициране на Европейския потенциал за използване на Биомаса за енергия чрез сухоземни и сателитни наблюдения; Повишаване на образоваността за възобновяемата енергия, разработвайки агро-енергийни модели; Подобряване на управлението на хранителни вещества и енергия чрез анаеробна ферментация; Възприемане на висококачествена топлинна биоенергия в Европейските икономики (индустрия, търговия, селско стопанство, услуги) – Биоенергия за бизнеса; Устойчиви регионални вериги за снабдяване с дървесна биомаса (BioRES).
 


 

BioRES: Центрове за логистика и търговия с биомаса – Концепция за създаване на устойчива регионална доставка  на дървесна биомаса

Последният проект (BioRES), който ще бъде представен на настоящия форум, цели въвеждането на иновативната концепция за Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса (ЦЛТБ) в Сърбия, Хърватска и България на базата на международно сътрудничество с Европейските технологични лидери. ЦЛТБ като регионални центрове ще подпомагат увеличаването на търсенето и предлагането на дървесни биоенергийни продукти на местно ниво. Продължителност му е от Януари 2015 до Юни 2017 (30 месеца) и се изпълнява с участието на 9 партньора от 7 държави-членки (Германия, Австрия, Белгия, Финландия, Словения, Хърватско, България) и Сърбия (като страна в процес на присъединяване).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Конференция за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Тринадесетото издание на Конференцията за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяема енергия (ВЕ) през 2017 г. ще представи напредъка на Региона и ще набележи областите, които имат голям потенциал за развитие.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 10:00
Крайна дата :Вторник Март 27, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
55 EUR
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo