Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Николай Каканаков

2017-02-08 10:39:08

Николай Каканаков, зам. председател, Националната асоциация по биомаса (БГБИОМ)
 
Николай Каканаков е зам. Председател на Националната Асоциация по Биомаса – България (BGBIOM). Завършил е образцовата математическа гимназия в Пловдив, а след това бакалавър, магистър и доктор във филиала в Пловдив на Технически университет – София.
Повече от 10 години работи като експерт в асоциацията по различни проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници, финансирани от ЕС по програмите IEE, FP7, H2020.

Те вклюват: Класифициране на Европейския потенциал за използване на Биомаса за енергия чрез сухоземни и сателитни наблюдения; Повишаване на образоваността за възобновяемата енергия, разработвайки агро-енергийни модели; Подобряване на управлението на хранителни вещества и енергия чрез анаеробна ферментация; Възприемане на висококачествена топлинна биоенергия в Европейските икономики (индустрия, търговия, селско стопанство, услуги) – Биоенергия за бизнеса; Устойчиви регионални вериги за снабдяване с дървесна биомаса (BioRES).
 


 

BioRES: Центрове за логистика и търговия с биомаса – Концепция за създаване на устойчива регионална доставка  на дървесна биомаса

Последният проект (BioRES), който ще бъде представен на настоящия форум, цели въвеждането на иновативната концепция за Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса (ЦЛТБ) в Сърбия, Хърватска и България на базата на международно сътрудничество с Европейските технологични лидери. ЦЛТБ като регионални центрове ще подпомагат увеличаването на търсенето и предлагането на дървесни биоенергийни продукти на местно ниво. Продължителност му е от Януари 2015 до Юни 2017 (30 месеца) и се изпълнява с участието на 9 партньора от 7 държави-членки (Германия, Австрия, Белгия, Финландия, Словения, Хърватско, България) и Сърбия (като страна в процес на присъединяване).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медия партньор:


Официален хотел:

ВИП компания: