ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Николай Стоянов

Николай Стоянов е началник отдел „Корпоративно транзакционно банкиране“ в Пощенска банка и заместник-председател на Асоциацията на българските износители.

Притежава 21 години опит в банковата сфера, като последните 10 работи в управление „Корпоративно банкиране“ на Пощенска банка. Отговаря за ежедневния бизнес с корпоративните клиенти на банката, включително Факторинг, банкови транзакции, управление на текуща ликвидност и депозити, документарни операции, консултации и структуриране на външно-търговски сделки, и др. Завършил е УНСС с две магистратури - Индустриален мениджмънт и Банков мениджмънт.