НЛС

Начало > НЛС

2013-08-16 06:30:21

Национальный Лифтовый Союз
(НЛС, Союз)

 

НЛС является некоммерческой организацией, объединяющей на основе добровольного членства объединения (ассоциации, союзы и т.д.) российских и иностранных юридических лиц, а также общественные объединения и другие некоммерческие организации лифтовой отрасли и созданной для представления и защиты общих интересов таких организаций. Союз зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2010 г.

 

Контакты

Friday, 04 February 2011
105203, Москва, ул. 15-я Парковая д.10А

+7 (495) 620-58-33
web site: http://www.lift.ru
e-mail: nlu@lift.ru

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Информация за пресата:

 

С подкрепата на:

 

Основни медийни партньори:


 

Официален хотел:

ViaExpo