Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Нов регионален орган на ISWA ще подпомага Югоизточна Европа за по-ефективно управление на отпадъците


Интервю с професор д-р Горан Вуич, член на борда на ISWA за Мрежата за регионално развитие, обхващаща Югоизточна Европа, Близкия Изток и Средиземноморския регион на ISWA

Уважаеми проф. Вуич, бихте ли представили накратко основните цели и дейности на мрежата за регионално развитие на ISWA (Международна асоциация за твърди отпадъци)?

Неотдавнашните промени в Устава на ISWA и вътрешните регламенти създадоха условия за по-динамична и прозрачна работа в направленията, в които осъществяваме дейност. Това мотивира националните членове от Югоизточна Европа (ЮИЕ) да стартират Регионален орган SEE +, който включва Югоизточна Европа и съседни страни. Той е форма на асоцииране, която ще даде възможност за по-добра координация и сътрудничество между националните членове. Същевременно ще позволи на страните с подобни проблеми да се справят с предизвикателствата в сферата на управление на отпадъците.

Ние много добре знаем, че имаме какво да научим от международното сътрудничество. Сигурни сме, че връзките между регионалните звена представляват значителна възможност и затова с нетърпение очакваме старта на SEE +. Контактите с регионалните органи от Южна Америка и Азия са вече установени. Националните асоциации - членове от Унгария, Румъния, Словения, Хърватия, Сърбия, Северна Македония, Израел и Турция инициираха създаването на SEE+, Гърция и Молдова се очаква да се присъединят скоро. По време на seeSUSTAINtec в София ще имаме много динамични срещи, като целта е да изберем национален член на ISWA от България.

Какви трудности срещат страните от Югоизточна Европа за по-ефективно управление и рециклиране на отпадъците?
Основното общо предизвикателство за всички страни от Региона е постигането на целите на ЕС за отпадъците и прилагането на съответните планове за действие. Прилагането на принципите на кръговата икономика и борбата срещу глобалното затопляне са основни приоритети. През последните 20 години наблюдаваме много случаи, когато решенията, използвани в развитите страни, се пренасят в развиващите се страни без никаква адаптация, игнорирайки местните условия. Тези решения обаче често не са устойчиви и не могат да бъдат просто копирани и приложени в държавите от Югоизточна Европа. Важно е подходящите технологии и практики да се разработят и внедрят в развиващите се страни в съответствие с техния културен, икономически и административен контекст, затова е необходимо взаимно сътрудничество в регионален мащаб.
Като изпълнителен директор на Сръбската асоциация за управление на отпадъците, моля да споделите за напредъка в тези процеси в страната. Сръбската система за управление на твърди отпадъци е много подобна на всички страни от Югоизточна Европа. Повечето от генерираните твърди отпадъци се депонират, като само малък процент от тях се рециклират. Мащабните инвестиции обаче започнаха в най-населените места в Сърбия. Компания SUEZ инвестира в съоръжение за изгаряне в Белград, безвъзмездна помощ от ЕС ще помогне на Нови Сад и Ниш да подобрят системата си за управление на отпадъците.

В близко бъдеще в Сърбия се очакват още много инвестиции в сектора. Схемите „разширена отговорност на производителя“ (EPR) успешно се прилагат за отпадъци от опаковки и рециклиране на гуми. Всички възможности за сътрудничество и обмен на опит между Сърбия и България, както и други страни от Югоизточна Европа трябва да се използват, за да се постигне по-значителен напредък в този растящ сектор за нашия регион.

В какво се изразява полезността на сътрудничеството между ISWA и seeSUSTAINtec?
Развитието на дейността на SEE + и ISWA, намирането на партньор, който ще представя България в ISWA като национален член, е основната цел на нашето сътрудничество.

Много важно е да се споменат някои дейности на ISWA, които са актуални и за България. Всички действия на асоциацията в подкрепа на кръговата икономика и борбата с глобалното затопляне са от голямо значение за нашия регион и те значително ще помогнат в намирането на подходящи решения за страните ни.

Освен това кампанията на #closedumpsites на ISWA и работата по затваряне на сметищата и намаляване на огромното им въздействие върху здравето и околната среда са значими за нашия регион дейности, които могат да решат проблемите ни.

Добър пример за партньорство в рамките на Регионалния орган е новата инициатива на Научно-техническия комитет на ISWA за оценка на цитотоксичните (генотоксичните) отпадъци в страните от Западните Балкани (Република Сърбия, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Албания, Косово *). Основната цел на този проект е да се анализира генерирането на цитотоксични (генотоксични) отпадъци в региона, нивата на управление и съществуващите методи за третиране и да се идентифицират потенциалните области за подобрение. Анализът може да се използва за по-нататъшно разработване на национални / регионални стратегии за управление на този поток от отпадъци.
 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: