Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Нова Варна
„Нова Варна“ е медия за социално споделяне на новини. Тя е регионалният новинарски лидер в социалното пространство с най-силно присъствие и покритие, както във Варна , така и по цялото Черноморие. При нас акцентът е модерният подход към новините, със силен авторски журналистически и визуален почерк. Нашите читатели са от всички възрастови групи и с различно социално положение. Цели 67% от аудиторията на сайта е от Варна и региона. Над 40% от посетителите са над 35 г. възраст, а 34% са между 25-35 г. В пиковите часове повече от 600 души четат сайта едновременно. Според данните на Google Analytics „Нова Варна“ има над 627 000 реални потребители месечно и генерира близо 3 000 000 прегледа. Световни рейтингови агенции поставят „Нова Варна“ като водещ сайт във Варна и региона.

novavarna.net
 

 

 

 


 

Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: