Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Нова Вест
"Нова Вест“ е национална медия за социално споделяне на новини. Отличаваме се от всички останали с оригиналната си визия, иновативен дизайн и социално отношение към новините. Нашите читатели са от всички възрастови групи и с различно социално положение. Цели 90% от аудиторията на сайта са от България. Съотношението мъже:жени е с под 10% в полза на мъжете. 27.5% от посетителите са на възраст между 1-24г., 33.5% са между 25-34 г, а останалите 39% са над 35 години. В пиковите часове повече от 200 души четат сайта едновременно. Според данните на Google Analytics „Нова Вест“ има над 1 187 000 реални потребители досега и генерира над 300 000 прегледа месечно.

novavest.bg 

Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: