Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014

Как новите технологии и добри практики могат да подобрят енергийната ни система и градовете?


По-малко от месец е времето, което ни дели от началото на изложението и форума „Енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни градове”, които ще се проведат от 5-ти до 7-ми март в София.

Въпреки, че енергетиката у нас се намира в силно динамичен етап, изявата ще демонстрира възможностите на новите технологии за усвояване на енергията от слънцето, отпадъците, вятъра, водата и земята. Тя ще подчертае жизненоважната роля на иновациите за намаляване на енергийната консумация и на различните ресурси.

Паралелният форум се ще открие от Райнер Хинрихс - Ралвс от Европейската федерация за възобновяема енергия (EREF), който ще направи обзор на състоянието на ВЕИ сектора. Той ще проследи стъпките за създаване на инвестиционна сигурност и стабилност за периода след 2020.

Делегатите ще се запознаят с новия поглед върху централизираното отопление и охлаждане, когенерация, екологично-ефективни подстанции, използване на ВЕИ в топлофикациите. Сесията се организира от престижната асоциация Euroheat & Power с гост-лектори експерти от университетите в Аалборг и Халмщад, Thermaflex, Danfoss, Turboden, Ebioss Energy и др.

Журналистът Милен Атанасов от „Зелена светлина”, БНТ, ще модерира панела  „Интелигентни градове“ с темите: сгради с почти нулево енергийно потребление, зелени покривни градини и устойчива градска среда. Какви са новостите в иновациите и приоритетните области за реализация на умни градски системи? Йенс Бартолмес, ЕК, ГД „Енергия“, отдел „Smart Cities“ ще предостави информация от първа ръка.  

Инж. Пламен Дилков от ПВБ ПАУЪР България ще презентира теория и практика на мениджмънта на интелигентните градове. Две системи за управление на околната среда и енергийната консумация, приложими в общините, ще се разгледат в детайли от специалист на Австрийската енергийна агенция.

Сварко България е спонсор на сесията „Интелигентна мобилност”, в рамките на която ще се представят системи за контрол, управление на кръстовища и осветление.

Лектори от Съвета за изследване и технологии за производство на енергия от отпадъци (WtERT) ще отговорят на въпроса – как можем да постигнем  устойчиво икономическо и социално развитие чрез производство на енергия от боклуците. Перспективите в Югоизточна Европа са многообещаващи, като най-добрият вариант са публично-частните партньорства. Те са един модерен подход към осъществяване на инфраструктурни проекти, чрез тях се правят значителни инвестиции от частния капитал и не се натоварва държавният бюджет.

В този брой на електронния ни бюлетин ще Ви запознаем с дейността на компаниите, които наскоро се присъединиха към изложението.

 

Приятно четене от екипа на Виа Експо!
 

 

T  +359 32 512 900  Е office@viaexpo.com   www.viaexpo.com

 

 

 

 


 

Румъния

Интервю с Михай Винтила – Мениджър отдел "Връзки с Източна Европа", Apricus Solar

 


Кои са Вашите приоритетни пазари и каква е мотивацията Ви да участвате в изложението „EE & ВЕ“?

Apricus Solar е компания, осъществяваща дейност в световен мащаб, и има присъствие на всички големи пазари - Австралия, САЩ и Европа, като последният е важен за нас не само от гледна точка на продажбите, но също и защото тук имаме мрежа от локални поделения. За Източна Европа това е офисът ни в Браила, Румъния. Този подход ни дава възможност да бъдем по-близо до дистрибуторите, пазарите и клиентите си. Чрез участието си в изложението се надяваме да осъществим лични контакти с местните предприемачи и клиенти.


Каква е Вашата основна дейност?

Apricus е водеща фирма, която проектира и произвежда слънчеви системи за топла вода и хидравлични отоплителни инсталации. Нашият фокус е върху предоставянето на прости и ефективни решения за семействата и фирмите, загрижени за изменението на климата и за повишаването на разходите за енергия и вярваме, че предлагаме добър баланс между качество и цена. Всички наши продукти са произведени със силен акцент върху опростен дизайн и лесен монтаж, като същевременно при работните операции се цели да се сведе до минимум  въздействието върху околната среда.

С редица проекти, които предстои да бъдат патентовани, Apricus прави значителни инвестиции в подобрения на продуктите си, а също така и в нови разработки, базирани основно на обратната връзка, получена от разнородната клиентска база в глобален мащаб.

Кои са Вашите потенциални клиенти?

Нашите клиенти са както от търговския, така и от жилищния сектор - всички, които търсят продукти, осигуряващи финансови икономии и ползи за околната среда.

Имате ли намерение да разработвате нови проекти в близко бъдеще?

Да. В момента сме направили инвестиция в нов завод. С това нашият производствен капацитет ще нарасне, а също така, ще предоставим и нови продукти на нашите клиенти. Тази нова производствена мощност на Apricus ще произвежда плоски панели.
 
 

 


 

Италия
 


Интервю с инж. Даниеле Киодини - Регионален мениджър „Продажби“, Austep

Моля, разкажете ни накратко за Вашето продуктово портфолио.
Austep е инженерингова компания със свое собствено ноу-хау в проектирането, изграждането, експлоатацията и контрола на:

∙ производството на биогаз от биомаса и отпадъци от селското стопанство, кланици, утайки, птичи тор

∙ пречистване на отпадъчни води
∙ повторна употреба на отпадъчни промишлени води
∙ намаляване на утайките с биологичен произход
∙ възстановяване на почвите
∙ производство на биометан.


Какви са Вашите цели, свързани с участието Ви в изложението „EE & ВЕИ" 2014?

Да заздравим вече установените ни добри отношения в България и да разширим нашето присъствие на българския пазар.

Имате ли реализирани проекти в България и какви са бъдещите Ви планове?

Имаме една инсталация с мощност 1.800 кВт, която функционира с пълния си капацитет от декември 2013 г.

Кои са Вашите потенциални клиенти?

Нашите основни клиенти са от: хранително-вкусовата промишленост; селското стопанство, производители на фуражни храни; фабрики за хартия; химически предприятия; работилници за обработка на кожи; клонове на фармацевтичната, текстилната и нефтохимическата промишленост.

Вашето производство се подпомага от собствено звено за научно-изследователски проучвания. Може ли да ни дадете повече информация за последните Ви нововъведения?

Нашата компания използва нови технологии, разработени от отдела ни за научно-изследователска дейност, което позволи създаването на биопреса TORNADO. Тя е иновативна машина, предоставяща решение за предварителното третиране на органични вещества, събрани от общинските отпадъци, като по този начин се произвежда енергия чрез технологията анаеробно разлагане.

Какви са перспективите в производството на биогаз?

До момента производството на биогаз е една утвърдила се технология в сферите на селското стопанство и на промишлеността. Биометанът се получава от биогаз чрез процес на пречистване и мембранно филтриране. Austep работи с иновативни и високоефективни технологии, продукт на собствено ноу-хау, в резултат на което разработва технологията GAStep.

 


 

Италия / Румъния
 Фирма  AB Group разполага с продуктите, уменията и необходимия интегриран подход, за да даде своя принос към комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия в Европа. Наскоро компанията разшири дейността си в чужбина, по-специално в европейските страни, където когенерацията придобива все по-голямо стратегическо значение.

AB Group работи в две различни области: индустриално комбинирано производство на енергия от природен газ, целящо енергийна ефективност и икономически спестявания, и комбинирано производство на енергия от биогаз, предназначено основно за ферми, инвестиращи в процеса на валоризация на селскостопанските култури и / или отпадъци от животновъдството за реално производство на енергия. AB Group се грижи също и за нуждите на общинските  дружества, консорциуми и институции за ефективното и устойчиво използване на биогаза, отделящ се от сметищата за битови отпадъци.

 


 

Германия
 

 

Solare Datensysteme представя три нови модела Solar-Log™. Solar-Log 300, Solar-Log 1200 и Solar-Log 2000 предлагат множество нови, неоспоримо добри  функции по отношение на подобрена визуализация, мониторинг  на фотоволтаични централи и оптимизиране на собствената консумация на електрическа енергия.

Всички доказали своята ефективност характеристики от сегашните модели, са включени също и в новата продуктова линия. Тези нови модели предлагат някои съществени подобрения и са оптимизирани. Всички те са с най-съвременния вид LCD дисплеи, а Solar-Log 1200 и Solar-Log 2000 идват също и с допълнителен  тънкослоен транзисторен (TFT)  цветен сензорен екран.

 


 

България

 


Чепъков второ десетилетие работи успешно на пазара с възобновяеми енергийни източници както в България, така и в чужбина. Фирмата се специализира в доставката, поддръжката и инсталация на самостоятелни енергийни системи. Тя предлага малки вятърни генератори, фотоволтаични соларни панели, инвертори, соларни контролери, хибридни вятърно-соларни системи за производство на електроенергия, с мощности от 30W до 30kW.

Наскоро в продуктовата гама на Чепъков бяха добавени и фотоволтаици за яхти и каравани.

 


 

Германия
  

Германската провинция Баден-Вюртемберг заема водеща позиция в Германия в областта на възобновяемата енергия. Провинцията има силно развита индустрия в сферата на екологията и там оперират редица известни компании. В Баден-Вюртемберг се намират най-голямият научно-изследователски институт  за слънчева енергия в Европа и центрове за трансфер на технологии.

 


 

Германия
 

 

MIG Material Innovative Gesellschaft е иновативна химическа компания, специализирана в разработването на екологосъобразни продукти с широко приложение в различни индустрии.

Фирмата е производител на енергоспестяващата боя  MIG-ESP ® EnergySavingPaint, която има следните характеристики:

- до 40% икономия на енергия
- намаляване на въглеродните емисии
- подобряване на вътрешния климат и др.
 


 

Украйна

 


 

PC RPC Radiy проектира и произвежда серийно енергийноефективно LED осветление, предназначено за всички видове пътища, площади, паркове, обществени градини, промишлени съоръжения и др. Тяхното прилагане позволява на клиентите да намалят енергийните си разходи с повече от 7 пъти.

 


 

България
 

 

Балканика Енерджи осъществява цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за оползотворяването на отпадъците.

Важна част от дейността на компанията е повишаването на енергийната ефективност и независимост на сгради, производствени системи и населените места.

 


 

Чехия

 Cink Hydro се нарежда сред водещите фирми, предоставящи технологии за малки и средни водноелектрически централи. Тя е една от малкото компании в света, която използва необходимото ноу-хау за реализиране на доставки на всички важни видове турбини, като турбините Crossflow, Kaplan, Pelton и Francis с капацитет до 3,5 MW единична мощност. Освен това, Cink Hydro-Energy е специализирана в изграждането на водноелектрически централи в системи за питейна вода и притежава няколко лиценза за тази цел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: