Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия

2013-02-01 11:20:30

Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
Страна партньор: Австрия Страна партньор Австрия

От 29-ти до 31-ви май ще се проведат Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Събитията се организират от Виа Експо и ще бъдат  място за представяне на световните технологични постижения, стартиране на нови бизнес партньорства и обмяна на ценен професионален опит между инвеститори и експерти от цяла Европа.

Няколко са тенденциите, които ще оказват влияние върху пазара през следващите години. От 2021 г. всички нови сгради трябва да са с почти нулево потребление на енергия, предвижда Европейската директива за енергийната ефективност на сградите (EPBD). Енергията, използвана от тях, е необходимо да бъде от възобновяеми източници. Експерти прогнозират ръст в търсенето на сградно интегрираните фотоволтаични покривни, прозоречни и фасадни системи. Интересът към тези технологии ще бъде продиктуван от повишаването на екологичната отговорност, от икономически ползи и от растящите цени на фосилните горива. Очаква се да бъдат приети  и улеснени процедури за инсталирането на малки покривни инсталации, което ще стимулира развитието на сектора.

Акценти на изданието през 2013 г.

● Австрия е страна партньор. Тя е на второ място в света по дял на екологични технологии от БВП, като над ¼ от консумираната електроенергия е от ВЕИ.

• Austria Showcase “Възобновяема енергия и енергийна ефективност”

● Изложители: Sputnik Engineering (Solarmax), Krannich Solar, Global Hydro Energy, Costruzioni Nazzareno, Heliocentris Energiesysteme, Polytechnik, СТС Солар, Филкаб, Мото Инженеринг, ES-3, Скай Солар, Крис 94, Елпром Трафо, Екоел, Лема Трейдинг, КА Технолоджи и др.

● Изложбени браншове – сградно интегрирани фотоволтаици, хидро-, био-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци и енергийна ефективност.

● Австрийски и Италиански павилиони

● Лектори: Европейска федерация за възобновяема енергия, Европейски съвет за енергийно ефективна икономика, Български съвет за устойчиво развитие, Европейски институт за енергийна ефективност в сградите, Европейски алианс на компании, работещи в областта на енергийната ефективност в сградите и др.  

● 2-ри конкурс “Българска екообщина”

● Паралелни събития -  Smart Buildings (интелигентни сгради, LiftBalkans (асансьорни и ескалаторни съоръжения) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране).  

Брошура    www.viaexpo.com

 

Пресинформация за "Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018" :
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • „ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“ ще участва за първи път на ежегодното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия 2015.
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Новите ценности в глобалната енергийна система
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Кои са технологиите, които ще ни осигурят “чисто” бъдеще?
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Последните технологични постижения в областта на сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради на Форума и изложбата за Югоизточна Европа
 • Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 • Микс от зелени енергийни технологии на 9-тата Изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • Представители на наградените общини в конкурса "Българска Екообщина" посетиха завода за биогаз във Виена
 • Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Форум и изложба за зелена енергия и екология - успешният бизнес микс
 • Искаме по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще
 • Информацията в енергетиката трябва да бъде точна и ясна
 • Върхови зелени технологии се представят в София
 • Пресинформация от изложители
 • Експерти и инвеститори ще обсъждат зелената енергия от 28-ми до 30 март в София
 • Зелена светлина за зелените покриви
 • Биомаса и биоенергия – акценти на Форума за Югоизточна Европа
 • 3 бизнес дни на зелената енергия в София
 • Под патронажа на:

  С партньорството на:

   

  Официален медия партньор:

   

  ВИП компания: