Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“

2014-01-31 09:30:57

Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 

От 5-ти до 7-ми март 2014 г. в София ще се проведе ежегодният форум и изложба „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ и „Smart Cities“ (интелигентни градове).ФОРУМЪТ

Организаторите от Виа Експо са поканили лектори от престижни европейски институции и организации, които ще споделят новостите в секторите и обърнат внимание на бъдещите предизвикателства.

Особено интересен акцент е сесията на европейската асоциация Euroheat & Power „Преосмисляне на идеята за централизираното отопление и охлаждане в Европа”. Темата е нова за България и според лекторите дори в известна степен пренебрегвана в европейските доклади и проучвания, но тези технологии вече успешно се интегрират в сградите и демонстрират своите безспорни предимства. Те значително намаляват CO2 и експлоатационните разходи с около 20-30%. Могат да заменят изкопаемите горива,  елиминират рисковете от ценовите колебания и доставките, използвайки само местни възобновяеми ресурси като биомаса, отпадъци и др.

Централизираното отопление и охлаждане се идентифицира като неразделна част от реализацията на идеята за интелигентните градове. Тенденциите са свързани с ръста на потребление на енергията за охлаждане, имайки предвид бързото затопляне на климата. Днес около 50 % от енергията се изразходва за отопление.

По време на сесията на Euroheat & Power ще бъде представен проектът „Европейска пътна карта на топлината“, резултат от проучване, което комбинира картографиране на търсенето и предлагането на енергия с безпрецедентни подробности чрез моделиране на една енергийна система.

Кристиан Енгел от Thermaflex, Австрия, ще презентира ново решение за централно отопление/охлаждане чрез гъвкава тръбна система, която вече е приложена в редица скандинавски страни и Обединените арабски емирства (ОАЕ). Централно охладената вода е по-добро решение за околната среда. Доставчиците на енергия се възползват от възможността да предлагат и централно охлаждане заедно и с отоплението. Г-н Енгел ще запознае делегатите и с добри практики от малки населени места, които използват местни енергийни ресурси като биомаса и дървен материал и изграждат топлофикационни системи – един много добър бизнес модел.

Друга интересна тема в програмата е ползата от термичната газификация на биомаса – лектор от Ebioss Energy, Испания ще разкаже за дългогодишния опит на компанията в областта на енергията от отпадъци.

Как новите технологии могат да превърнат днешните градове в интелигентни системи? Силният демографски натиск върху тях поставя остра нужда от решаване на проблеми като замърсен въздух, трафик, отпадъци и др. Гост-лектор в „Smart Cities“ е Йенс Бартолмес от ГД „Енергия“, отдел „Интелигентни градове”. Той ще разгледа в детайли възможностите на европейското партньорство за иновации при изграждане на интелигентни градове и общности, както и ще се фокусира върху приоритетите. Идеята на това партньорство е коалирането между градовете, гражданите и промишлеността в усилията им да се постигне нисковъглеродна икономика на Европа. Това означава интеграция на иновации, по-добро планиране и привличане на повече участници в производството, преноса и разпределението на електроенергия в градовете, по-добри транспортни решения, интелигентно използване на информационните и комуникационни технологии и др.

Българският съвет за устойчиво развитие работи активно за налагане на проекти за екологична градска среда в България. Арх. Георги Коларов ще представи  DGNB – системата за оценка на устойчиви градски структури.

Оливър Рапф от Европейския институт за изследване на сградите (BPIE), Великобритания, ще говори за иновации и стратегии за сгради с почти нулева консумация на енергия (nZEB), приложими в България. Последните промени в законодателството на ЕС, свързани с използването на енергия в сгради, наложи редица изисквания пред държавите членки. Г-н Рапф ще се съсредоточи върху разработването и прилагането на национални стратегии за реновиране  и принципите за постигане на  почти нулево енергийно потребление от сградите.

Изграждането на интелигентни мрежи е от ключово значение за обновяване на енергийната система. Група от лектори от Италия ще презентират новостите в тази област.

По време на конференцията специалисти от Swarco, спонсор на сесията за интелигентна мобилност, ще представят своите добри практики за улично осветление, ефективно управление на кръстовища и адаптивни системи за контрол.

Какви са глобалните и локалните перспективи за нови технологии за производство на енергия от отпадъци и тяхната роля за устойчивото икономическо и социално развитие? Експерти от Световния съвет за изследване и технологии за енергия от отпадъци WtERT ще дадат конкретни отговори.

 

ИЗЛОЖБАТА

В паралелната изложба ще се включат водещи компании от Австрия, България, Германия, Дания, Китай, Италия, Румъния и Холандия. Биоенергията има голям потенциал за развитие и много от фирмите ще покажат технологии за превръщането на биомасата и отпадъците в енергия и горива.

CPM Europe и Costruzioni Nazzareno са световни доставчици на оборудване за производство на пелети и брикети. Българска компания ще покаже разнообразие от пелет преси и чукова дробилка, отличаваща се с отлични технически показатели.

Ebioss Energy  осъществява дейност в три бизнес направления, които осигуряват пълен затворен цикъл на оползотворяването на отпадъците. Компанията е специализирана в проектиране, изграждане и поддръжка на инсталации за когенерация, електроцентрали за интегрирана газификация на биомаса и микрокогенерационни инсталации.

International Power Supply ще запознае посетителите с хибридната модулна система за автономно захранване EXERON, а решения за телекомуникации, телеметрия и телематика ще видим от Clicko.

Сред експонатите ще бъдат енергийноефективни осветителни продукти от Лидер Лайт и бои, произведени от германската фирма MIG Material Innovative Gesellschaft.

Друг изложител е Филкаб, доставчик на фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори. Специалисти от фирмата споделят, че по време на изложението ще акцентират върху изграждането на малки жилищни и индустриални покривни PV системи и островни PV и хибридни системи за собствена консумация.

Елпром Трафо традиционно ще представи цялата гама от произвеждани маслени трансформатори, с което се надява да  разшири позициите си българския и международния пазар.  Масленият разпределителен трансформатор с мощност 100 kVA и коефициент на трансформация 20/0,4 kV и серия на загубите Ак-Ао получи наскоро няколко отличия. Благодарение на вложената в него електротехническа ламарина с много ниски специфични загуби се постига по-малък разход на меден проводник поради намаления размер на бобините. По този начин се получава трансформатор с ниски загуби, при влагане на по-малко активни материали, който е с по-ниско тегло и по-ниска цена.

Дейността на Омния Контракторс е насочена в консултиране, проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на отоплителни, климатични и вентилационни, ВиК и електроинсталации. Фирмата предлага високоефективни възобновяеми енергийни системи, както и реализация на концепцията „Умна къща“. Омния Контракторс е ексклузивен партньор на Ochsner, производител на висококачествени промишлени термопомпи със значителен дял на пазара в Австрия, Германия и Източна Европа.

Бързоразвиваща се компания в производството на енергия от ВЕИ е и Филтър. На изложението тя ще наблегне върху когенерационните инсталации, които са доста актуални в момента. Те работят на биогаз от различни отпадъчни суровини - животински и растителни отпадъци, дървесни отпадъци, сметищни газове, газове от отпадни води и др.

През годините в традиция се превърна участието на австрийски фирми, които имат интерес към пазара в България. През 2014 г. техният брой регистрира увеличение и те ще имат силно присъствие на Австрийския павилион. Global Hydro Energy, производител на турбини за водноелектрически централи, Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik, доставчик на вентилационни и отоплителни инсталации, и Nahtec, фирма, специализирана в интегриране на зелена енергия в сгради и изграждане на отоплителни централи, които се захранват от ВЕИ, станаха част от него.

 
За повече информация: Виа Експо – www.viaexpo.com

 
Паралелно събитие:
Save the Planet (управление на отпадъци) и LiftBalkkans (асансьори и ескалатори)

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019" :
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Нов доклад на Международната агенция по енергетика: Тенденции във фотоволтаичните приложения 2016 г.
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор:

  ВИП компания: