Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Новите пазарни възможности за фотоволтаиката

2013-01-30 14:42:47

Новите пазарни възможности за фотоволтаиката


Остават няколко месеца до старта на единственото по рода си бизнес събитие  - Изложба и конгрес за възобновяема енергия и енергийна ефективност и SEE Solar – изложба за соларни технологии. То предлага възможност за делови контакти с партньори от цяла Югоизточна Европа и обмяна на ценен практически опит.

Динамика в сектора се определя от промяната в законовите регулации, консолидацията на компании и повишаването на обществения интерес към екологичните технологии. Тези фактори насочват много от фирмите в бранша да търсят нови полета на изява.

Представяме ви две компании, участници в изложбата през 2013 г. Ще ви запознаем отблизо с реализирани проекти, продукти и мнения на техни експерти за бъдещото развитие на пазара.

Изложба    Конгрес    Брошура    Абонамент за електронен бюлетин

T  032 512 905  E  tanya@viaexpo.com     W   www.viaexpo.com  

........................................................................................................................................ ЕС-3

ЕС-3 развива дейност в сферата на проектирането, изграждането и търговията на компоненти за мрежови и автономни фотоволтаични системи. Фирмата се стреми със своите знания и умения в областта на фотоволтаиката да съдейства на клиентите  на всеки един етап от техните проекти. ЕС-3 е идеалният партньор за домакинства, които търсят алтернативен източник на електрическа енергия за собствените си нужди, както и за фирми и предприятия, търсещи зелена алтернатива на енергията или искат да вложат средства в една сигурна инвестиция.

Фирмата работи с продукти на едни от най-големите производители в бранша - China Sunergy, Qixin Solar, Diehl Controls, Steca, Victron Energy и Phocos.

На изложението тя ще представи своите нови продукти, които вече са и на пазара: комплект (модули, контролери, инвертори, акумулатори) автономни фотоволтаични системи с мощност от 30 до 250Wp за захранване на малки консуматори и комплект соларни водни помпи.

През август 2012 г. ЕС-3 инсталира автономна фотоволтаична система на покрива на хижа Табите. Тя е с мощност 6,6k Wp и допълва съществуваща система за захранване на хижата, която се намира в Стара Планина - район без достъп до електроразпределителната мрежа. „Едно от предизвикателствата при конфигурирането й беше да се изгради система, способна да издържи екстремните метеорологични условия в един труднодостъпен район – Национален парк Централен Балкан, сподели Ангел Вучев, проектант във фирма ЕС-3.

Прогнозите на фирмата за развитието на пазара

Покривни ФвЕЦ е логическото бъдеще на енергетиката. За постигане на максимална ефективност, производството на ел. енергия трябва в максимална степен да бъде изнесено при самия консуматор. По този начин отпада излишното претоварване на мрежата и свързаните с него загуби и инвестиции.

www.es3.bg ........................................................................................................................................ КРИС 94

Фирмата има дългогодишен ценен опит в сектора на възобновяемата енергия и електротехниката.

Продуктовото портфолио включва: електроматериали, електрооборудване, кабели и проводници, кабелна арматура, заземителни устройства, осветителни тела и лампи, сервиза и поддръжката на енергийни съоръжения.

Инженеринговата дейност се развива успешно в няколко направления:

 • Инженеринг на възобновяеми енергийни източници
 • Инженеринг на промишлени и заводски обекти
 • Инженеринг на административно-стопански, търговски и жилищно-битови сгради
 • Ретрофит на ел. съоръжения
 • Проектантска и консултантска дейност
 • Сервиз и поддръжка.

През  последните месеци Крис 94 изгради голям брой фотоволтаични централи в Южна  България, след  което се пренасочи в изграждането на нови заводи и поддръжка на действащи.

В момента фирмата приключва изграждането на електрическата  част, пътищата и фундамента на нов ветрогенератор с мощност 2mW.          

Прогнозите на фирмата за развитието на пазара

Ръст в сектора ще има – но със забавени темпове. Използването на зелената енергия допринася за опазване на околната среда, енергийна независимост и устойчиво развитие. Поради тези причини ВЕИ ще са приоритет и за в бъдеще във всички страни на ЕС.

www.kris.bg

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019" :
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Нов доклад на Международната агенция по енергетика: Тенденции във фотоволтаичните приложения 2016 г.
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор:

  ВИП компания: