Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата


Интервю със Станислав Михайлов, управител на Делта Инструмент

Г-н Михайлов, какво Ви накара да вземете участие в международния форум БЕЗ аварии?

Заинтригува ме конкретната и целенасочена тема за предотвратяването на аварии в индустрията чрез технологиите за автоматичен мониторинг, която за съжаление в България все още не е достатъчно добре засегната. Надявам се форумът да предизвика интерес, дискусии и размисъл върху неоспоримите предимства и съответно необходимостта от предприемане на проактивни действия за автоматично поддържане на критичните точки на индустриалните процеси в норми, т.е. за минимизиране на риска, за разлика от закъснелите и слабоефективни реакции в случаите на възникнали инциденти.

Колкото по-автоматизирана е тази превантивна поддръжка, толкова по-ограничени ще са рискът и загубите от инциденти.

Какви решения и новости ще представите, в кои области имат приложение?

Фирмата ни предоставя разнообразие от измервателни, сигнализационни и контролни уреди и мониторинг системи за промишлеността от десетилетия. Основна част от това винаги са били стационарните газсигнализационни системи за опасни концентрации на избухливи или отровни газове.

Отскоро си партнираме с холандската фирма WatchGas за доставката на иновативни и надеждни преносими газсигнализатори за персонална защита, така допълвайки гамата от предложения с още по-изразен акцент върху здравето и сигурността на персонала. Новите серии на WatchGas включват изключително надеждни и изгодни комбинирани газдетектори за следенето на до 4 вида газ наведнъж, както и такива, които позволяват подмяна на батерията и сензорите, реално удължаващи живота си многократно. Използвайки различни сензорни технологии, вариантите на преносимите им детектори обхващат изключително широка гама от газове и приложения.

Има множество процеси, изискващи работа с различни опасни газове, съответно изброявам малка част от приложенията: дестилации и спиртоварни, бояджийници, пречиствателни станции, химически предприятия, подземни гаражи и тунели, газоснабдителни инсталации, бензиностанции, акумулаторни складове и др.

Като втори фокус на участието ни ще са онлайн системите за непрекъснат мониторинг на влажност и температура, които все повече навлизат като изискване в индустриалните сектори, характерни с чувствителни на влага и температура материали – фармацевтика, хранително-вкусова промишленост, производство на електроника, оранжерии, химически заводи и др.

Разкажете ни повече за ползите от внедряването им в практиката?

Не мисля, че има място за компромиси що се отнася до мониторинга на опасни газове във въздуха и сигнализацията и контрола при критични концентрации. Последиците от една хипотетична авария биха имали пагубни ефекти върху персонала и оборудването. Освен сигнализацията, възможността за автоматизирано мигновено пускане на вентилация, отваряне на отдушници или други мерки за проветряване може да е единственият шанс за предотвратяване на взрив, пожар или натравяне.

А с постоянно включените преносими газдетектори персоналът винаги е в сигурни ръце, фокусирайки се върху работата си без притеснения. Използвайки инфрачервени сензори за някои видове газ, детекторите са по-устойчиви на обгазяване, с по-малка консумация и много по-дълготрайни.

По отношение на мониторинга на влажност и температура, ползите са много, но най-вече свеждането на риска от негодни партиди, произведени или складирани продукти до минимум, както и застраховането от наказателна отговорност в случай на инцидент. Инцидентите тук се отнасят до последствията от доставката на негодна продукция, които, ако говорим за лекарства, може и да са фатални.

Кои компании са Ваши клиенти?

Клиентите ни за газсигнализатори постоянно се увеличават на брой в България и на Балканите, като това са най-вече инженерингови фирми като Старт Инженеринг, Стимекс, Таси, Вилмат и др., но също и различни топлофикации и ТЕЦ-ове, Софийска Вода, Овергаз, Булгартрансгаз, Инса Ойл, КЦМ, Аурубис, Агрополихим, Сенсата Технолоджис, спиртоварни и др.

Моля, споделете за някои от бъдещите Ви плановете за развитие?

И ние и WatchGas ще продължаваме да развиваме моделите ни газсигнализатори според световните тенденции, използвайки нови технологии в сензорите, позволяващи все по-надеждно и прецизно измерване, както и засичането на все по-екзотични газове и изпарения.

Благодарение на тези технологии все повече ще предлагаме комбинирани модели газдетектори, които могат да измерват няколко газа наведнъж – така спестявайки материали, пространство и съответно разходи на клиента.

Друга посока, в която ще ги подобряваме, е комуникацията в реално време по различни съвременни протоколи и възможностите за свързване към системи за онлайн мониторинг с централизирана база данни, подобни на тези за влажност и температура. Принципът е много подобен с тази разлика, че газсигнализаторите винаги ще запазват нивото си на автономна автоматизация с цел максимално бърза и надеждна реакция в критични моменти.

Още за компанията: Тя е доверен партньор за измерване, контрол и управление на повече от 1800 предприятия в металургията, енергетиката, химическата, фармацевтичната, хранително-вкусовата промишленост и др. в България и в чужбина. Тя е водещ български производител и вносител на богата гама устройства в областта на измерване, контрол и автоматизация на технологични и енергийни параметри и процеси, сред които трансмитери, преобразуватели, трансдюсери, галванични разделители, ценерови бариери, програмируеми индикатори, регулатори и контролери, логери и анализатори, газсигнализатори, преносима тестова апаратура, и цялостни системи за мониторинг и контрол.

Ако искате да бъдете част от „БЕЗ аварии“, изпратете предварително запитване.

За повече информация разгледайте конферентната програма.

 

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: