Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Ново поколение продукти за централна климатизация от световния производител HISENSE VRF на ЕЕ и ВЕИ 16-18.04.2019 г. в София


Отопление, вентилация, климатизация – 3 думи, но толкова много решения. Специалистите в тази сфера Проксумус Инженеринг ще представят нови, енергоефективни продукти на водещи фирми

Компанията има дългогодишен опит и предлага консултации, инженеринг, ре инженеринг, услуги по инсталиране, сервиз и абонаментна поддръжка.

Интервю с г-н Йордан Дуков, мениджър продажби Проксимус Инженеринг ЕООД.

Г-н Дуков, с кои международни фирми си партнирате?

Hisense- Китай
Vortice- Италия
ACV- Белгия
CTC - Швеция
Mandik- Чехия
Cooper&Hunter - САЩ/Китай
и др.

Какви продукти и решения за сградни системи и инсталации предлагате?
* Отопление, климатизация и вентилация
* Хибридни енергийни решения
* Утилизация на отпадна топлина
* Производство на Битова Гореща Вода (БГВ)
* Системи за сградно управление и разпределение на разходите за електроенергията в системите за климатизация
• Производство на въздуховоди и елементиПредставете Вашите продукти и решения за дома и малкия бизнес.
Битови сплит климатици
Мултисплит климатични инсталации
Системи за климатизация на търговски и промишлени обекти
Термопомпи
Битови рекуператори
Битови вентилатори

Какви икономии се постигат при използване на продуктите на японско-китайския концерн Hisense?
Hisense VRF системите са изградени на базата на следните енергоспестяващи технологии:
Последно поколение EVI Scroll компресор - патентована технология, осигуряваща подаването на чиста пара в компресора- при ниски температури производителността на инсталацията може да се повиши до 25%, в сравнение със стандартните модели.
Режим Demand- осигурява пестене на енергия 20-60% като поддържа баланс между комфортната температура и енергоспестяването- в зависимост от пиковите натоварвания на системата, автоматично се определя ограничение на изразходваната ел. енергия и тя се поддържа в зададените граници.

Обновен дизайн на ребрата на топлообменника- интензифицира топлообмена с 10% и намалява въздушното съпротивление с до 20%.
Компресора разполага с камера за високо налягане, предпазваща инсталацията от свръхналягане и осигуряваща ефективната и работа.
При многофункционални сгради най-добрия избор за постигане на максимална ефективност са тритръбните VRF инсталации. Този тип системи позволяват едновременното охлаждане и отопление в рамките на една инсталация. По този начин отпадната топлина, от охлаждането на едно помещение една стая се използва за отопление на друга, което значително намалява разходите на енергия.
С помощта на рекуператори може да се извлича енергията на отработения въздух и да се използва за подгряване на подавания в системата свеж въздух.Разкажете накратко за съвместния проект на Столична община и фондация “Домус" и каква е ролята на Проксимус Инженеринг.
Проксимус Инженеринг участва като дарител с уреди за отопление в построяването на експериметнална сграда за социални цели.

Сградата е построена от 40 НС контейнери. Нейните предимства са ниската цена и модулната технология, позволяваща времето за строителство да бъде намалено многократно в сравнение с конвенционалното строителство. Подобрен тип сгради бихда били подходящи за устойчива жизнена среда за младежта, образованието и хората в неравностойно положение.

Дайте примери за някои от Вашите последни проекти.
Ето някои от последните проекти в референтната листа на Проксимус Инженеринг
Милениум център - гр. София
All Seasons Residence Hotel - гр. София
Хотел Лунна Пътека- гр. Свети Влас
Суит хотел- гр. София
Хотел Хавана- Златни пясъци

Какво ще представите по време на изложението за ЕЕ и ВЕИ?
По време на изложението ЕЕ и ВЕИ, на щанда на Проксимус, посетителите ще могат да видят част от оригиналната гама ново поколение продукти за централна климатизация от световния производител HISENSE VRF. Част от ескпонатите ще бъдат новите поколения външни тела Hisense Full DC Inverter VRF и гама нови вътрешни тела Hisense VRF за виско-ефективна и технологична, централна климатизация, и отопление на сгради.

На щанда - нашите посетители ще могат да видят и изделия от престижният, италиански производител на енергийно-ефективна вентилационна техника VORTICE. Сред експонатите на щанда ще има изложени високо-ефективни рекуператори с коефициент на ефективност над 90% за битови и професионални приложения. Нашите посетители също така ще могат да разгледат гамата от битови високо-ефективни вентилатори от VORTICE, както и да получат инфомрация за широката гама от изцяло новите поколения енергийно-ефективни Вентилационни Камери с вградена термо помпа от легендарния италиански прозивдоител.

Какви посетители бихте желали да поканите на щанда си?
ОВК търговци и технически изпълнители на обекти, проектантски фирми, строителни инвеститори и главни изпълнители, както и всички посетители, заинтересовани от енергийната ефективност.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: