Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери

 

Информация за медиите
12-ти март, СофияНуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери

Градове с по-чист въздух, с трафик без задръствания, със сгради, които спестяват и произвеждат енергия, депа без отпадъци. Кои са съвременните решения, които ни карат да бъдем по-отговорни към природата и себе си? Променящият се климат и изчерпването на ресурсите са ясно послание към гражданите, бизнеса и институциите за необходимостта от прилагане на принципите на устойчивото развитие във всички области.

На 11-ти март стартираха тридневните ежегодни изложения и конференции за Югоизточна Европа със следните тематични акценти: „Smart Cities" (интелигентни градове), „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ и „Save the Planet" (управление на отпадъци и рециклиране). Изявата е едно много навременно събитие в контекста на новия програмен период и необходимостта от достъп до знания и напреднали технологии, споделят организаторите от Виа Експо. „Впечатляващ е интересът към нашия пазар – 46 % от изложителите са чуждестранни компании от 18 държави, знак за  реализиране на нови зелени проекти“, допълва изпълнителният директор Майя Кръстева.
Тази година се отличават Австрийският павилион, Италианското и Норвежко участие.

На официалната церемония по откриването Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите, подчерта значението на ресурсната ефективност в производството за постигане на  кръгова икономика. Посланикът на Австрия в България Роланд Хаузер направи кратък преглед на австрийските постижeния и изтъкна, че австрийският опит би помогнал на страната ни  по пътя й към устойчивото развитие. Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България, напомни, че съществува и друг аспект на устойчивостта – доколко подготвена е дадена страна да посрещне неочаквани и катастрофални събития – и сподели, че мисията на Институцията е да работи за защита на най-уязвимите групи. На пресконференцията Георги Брашнаров, член на УС на БАСКОМ, и арх. Николай Гълъбов, зам.-председател на Камарата на архитектите в България, поставиха фокус върху ролята на информационните и комуникационни технологии, екологичния дизайн и синьо-зелената инфраструктура за превръщането на градовете в интелигентни системи.


ИЗЛОЖЕНИЯТА

Иновациите навлизат все по-осезаемо в градовете и сградите. В рамките на „Smart Cities“ се показват професионални и интериорни осветителни тела, енергоспестяващо осветление, уреди за отопление, вентилация и климатизация, интелигентни електромери, устройства за вграждане в LED осветители и различни видове разходомери, комуникационно оборудване. За първи път се демонстрира лесен и забавен начин на закупуване на билет в градския транспорт чрез мобилен телефон.  
Renault Twizy е изключително популярен мини електроавтомобил в Европа с две места – опростен, без прозорци, евтин вариант за придвижване в тесните градски пространства. Вече е наличен и в България от 2014 г.  Зарежда се от обикновен битов контакт.

Голямата бизнес група ETRA разполага с широка гама от решения в следните сфери: улично движение, транспорт, паркиране, контрол на достъпа, осветление, енергийна ефективност и телекомуникации.

Акцент е участието на израелската фирма Alvarion. Тя разработва end-to-end безжични решения, Wi-Fi решения, безжични Point-to-Point и Point-to-Multipoint технологии. Alvarion обслужва интелигентни градове, събития с висока плътност, клетъчни оператори, доставчици на интернет услуги, както и правителствени агенции и предприятия.
Дванайсет демо обекта и седемнайсет следващи града, между тях R2CITIES, DIRECTION, CITyFiED и REMOURBAN, осигуряващи партньорства и постижения в мащабни обновления и инициативи за интелигентни градове, се популяризират от CARTIF (Испания).
EverGlow  е един от световните лидери, специализирани в производството на системи и продукти с фотолуминисцентна насоченост.

Посетителите на “Save the Planet” имат възможност да видят оборудване за рециклиране  на електронна и електрическа скрап, пластмаса, изхабени гуми и др., за третиране на различни видове отпадъци. Контейнери за разделно събиране на смет, хидравлични преси за балиране, съдове за компостиране са разположени на територията на изложението. В рамките на Австрийския павилион се представят 11 компании.
Фирма Helector от Гърция предоставя вертикални решения в областта на управлението на отпадъците. Чрез модерни технологии като Herhof GmbH и Loock Biogas, тя произвежда SRF, компост и биогаз, енергия от отпадъци. Патентованите технологии на Atzwanger (Италия) включват сортиране и преработка на отпадъчно гориво и компютъризирани съоръжения за компостиране на биотунели,  снабдени с биофилтри за ефективен контрол на миризмите.

Слънце, вятър, вода, топлината от земните недра – това са ключовите думи във възобновяемата енергия. Нараства популярността на биоенергията у нас. Изложението „ЕЕ и ВЕ“ показва утвърдени технологии за когенерации на биомаса, утилизация на отпадна топлина и производство на електроенергия от индустриални процеси. Фирми от България популяризират насаждението пауловния – отлична алтернатива за добив на дървесина и биомаса.

Сред продуктовите експонати има биогаз инсталации, котли и камини за изгаряне на биомаса. Те са изключително екологична и икономически обоснована инвестиция за отоплителни централи, хотели, обществени сгради, оранжерии, животновъдни ферми, предприятия от леката и тежка промишленост. Molinari е производител на дробилки за алтернативни горива, пластмаси, каучук, мед, отпадъци и дървесина.

Българска компания показва турбина с уникално висока ефективност и работа в широк спектър на вятъра. Този дизайн е защитен от Българското и Европейско патентно право. Хермес Солар е производител на висококачествени фотоволтаични модули. Към портфолиото спадат стандартни поли- и монокристални фотоволтаични модули за соларни електроцентрали и сградна интеграция, както и нестандартни поръчкови модули. Друг продукт с иновативен отпечатък е слънчево-топлинна система с патентован опростен самонасочващ се механизъм за следене на слънцето и  доставки на топлинна енергия в интелигентни мрежи, представен от Солери.


КОНФЕРЕНЦИИТЕ

Първият конферентен ден е посветен на темата за управлението на отпадъците и енергийната ефективност. В сътрудничество с две авторитетни структури – Европейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството и Европейската мрежа на специалистите по опазване на околната среда – се разискват въпроси, касаещи рециклиране на строителни отпадъци и основни предизвикателства пред участниците в строително-инвестиционните процеси. Хосе Бланко презентира белгийския опит в тази област – иновативни решения за по-добро оползотворяване на суровините. Природата е идеален пример как би могла да функционира кръговата икономика. Сметищният газ – устойчиво депониране, концепции за надеждни електроцентрали за производство на енергия от отпадъци, анализ на цикъла на суровините, рециклиране на пластмасови отпадъци  – това са част от застъпените теми.
Десислава Йорданова от Министерство на регионалното развитие и благоустройството очерта стъпките на България за подобряване на жилищните сгради. Друг акцент е сесията „Строителни изолации“ – лекторите разгледаха ролята на избора на изолационни материали за фасади и покриви за реализиране на проекти на сгради с близко до нула потребление на енергия.

На 12-ти март ще се проведат конференциите „Smart Cities” и „Save the Life“. Гост-лектор е Лучано Лазари, Архитектурен съвет на Европа, Белгия, който ще говори за ролята на архитектурата за постигане на екологично и отговорно проектиране. Интерес ще предизвика презентацията на Даниела Барич от Calypso Networks Association, Хърватска за новите начини на таксуване в градския транспорт. Отново решения от България ще предложи Станимир Механджийски от Телелинк – електронни билетни системи, адаптивно управление на трафика и единна градска карта (city card) платформа. В рамките на конференцията “Save the Life” участват лектори от Япония, България, Великобритания, Швейцария и Италия, които ще представят добрите примери за подобряване на превенцията чрез подготовка на гражданите и използването на системи за ранно предупреждение, за повишаване на безопасността на градовете и др.


За повече информация:
www.viaexpo.com
 


Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: