Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Общините могат да намалят емисиите на парникови газове, използвайки технологията Kompogas


Hitachi Zosen Inova (HZI) е световен лидер в областта на производството на енергия от отпадъци (EfW), предоставящ изпълнението на EPC проекти, включващи инженеринг, снабдяване и строителство, в резултат на което се изграждат цялостни инсталации и системни решения за оползотворяване на енергия от отпадъци.

Компанията e изложител на "Save the Planet".


Представяме на вашето внимание кратко интервю с г-н Ролф Хънт, Мениджър продажби на HZI

Уважаеми господин Хънт, как общините в България и региона биха могли да използват отпадъците като ресурс и как технологиите на HZI могат да им помогнат да подобрят процеса на оползотворяване?

Отпадъците са ресурс, който е подходящ за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и ще допринесе във всяка община за подобряване на въздействието на отпадъците върху околната среда, както на местно ниво, така и в световен мащаб, чрез намаляване на емисиите на парникови газове.

Чрез прилагане на надеждната и добре доказана технология, осигурена от Hitachi Zosen Inova, остатъчните отпадъци, които не са подходящи за рециклиране или оползотворяване, могат да бъдат трансформирани в икономически ефективна, устойчива и чиста електрическа и топлинна енергия, в полза на жителите. Зелените сортирани отпадъчни фракции също могат да бъдат ефективно преобразувани във висококачествен биогаз чрез продължително сухо анаеробно разлагане в инсталация Kompogas. Този газ може да бъде подобрен до качество, подходящо за използване в транспортния сектор, и допълнително ще допринесе за намаляване на отрицателното въздействие върху климата от този сектор. Същевременно, технологията Kompogas ще осигури производството на висококачествен компост, който може безопасно да се използва в селското стопанство.

Кои други индустрии биха могли да се възползват от технологиите на HZI и да използват отпадъци за производството на топлинна и електрическа енергия?

Всяка индустрия, която се нуждае от големи количества топлинна и електрическа енергия за производството си, може да се възползва, като промени източника си на гориво и премине от изкопаеми горива към отпадъци. Отпадъците са гориво, което идва с отрицателна цена, и се вписва добре във всяка производствена среда, в която постоянно се изисква голямо количество топлина, пара и мощност.

Моля, кажете ни вашето мнение за пазара в региона. Кои са положителните промени, които сте забелязали и какви проекти сте реализирали през последните няколко години?

Пазарът в региона все още няма движеща сила поради редица причини. Едната е общественото безпокойство и неправилно схващане, че инсталациите за производство на енергия от отпадъци (WtE) ще замърсят още повече околната среда и ще навредят на природата. Другата причина е все още липсващият опит как да се развие такъв голям инфраструктурен проект в рамките на европейските финансови институции. Към днешна дата Hitachi Zosen Inova не е реализирала никакви WtE проекти в региона.

С какви посетители бихте искали да се срещнете на вашия щанд през април 2019 г.?

С държавни и общински представители от сектора на енергетиката и околната среда. С по-големи предприемачи от областта на гражданското строителство и машиностроенето и с представители на финансовия сектор.

 

 

  

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: