Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

“Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities

“Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities

Г-н Гамбета, какви са основните дейности на асоциацията Calypso Networks Association и в кои сфери са приложими вашите стандарти? Кои са основните успешни примери?

Calypso Networks Association е основана през 2003 г. в Брюксел, където събира на едно място опрератори, представители на местната и централната власт, консултанти и доставчици на услуги. Всички те въвеждат Calypso - отворена технология, разработена в рамките на проект на ЕС, която гарантира висока степен на сигурност при безконтактни транзакции и техническа оперативна съвместимост между различните мрежи в една мултифункционална екологична система. Calypso спазва напълно международните стандарти и е единствената технология, която предоставя синхронизация между мрежите. Това помага за създаването на една среда с много доставчици, започвайки от нивото на информацията и комуникацията и продължавайки нагоре. Над 130 системи по света за интелигентно издаване на билети са въвели технологията Calypso. Те обслужват милиони потребители по света дневно и сред тах са такива в Лисабон, Париж, Порто, Ница, Неапол, Брюксел, Мексико Сити, Монреал, Казабланка, Йерусалим, Рига, Милано и др.

За втора поредна година ще участвате в конференцията "Smart Cities". Привлекателен пазар ли е Югоизточна Европа за Вашата технология?

Успешното внедряване на интелигентни иновации в практиката е един от ключовите елементи за постигане на устойчиво икономическо развитие и растеж. Въпреки разликата между отделните държави в Югоизточна Европа по отношения на специфичните условия и законодателство, като цяло очакваме едно много добро развитие на IT сектора в региона. Успешната комбинация от приемането и прилагането на технологии и наличието на голям брой местни фирми, разработващи и предлагащи IT решения, допринася за модернизацията на сектора. Някои местни фирми, които вече са включени във Forbes, могат да прокарат и да популяризират ноу-хау, което да се трансферира и на световните пазари.

Вашата презентация ще бъде върху интелигентните решения в областта на транспорта. Разкажете ни повече за тях.

Тъй като градският транспорт е в центъра на моделите за мобилност на бъдещето, ние осъзнаваме нуждата от интелигентни решения, които ще позволят на потребителите да се възползват от една интегрирана услуга. Това ще създаде положителна представа обществения транспорт и ще увеличи потока на пътниците, които го ползват в дългосрочен план. Клиентите искат да бъдат информирани за наличните услуги и всичко свързано с тях. За да се отговори на тези нужди, е необходимо да се интегрират най-различни услуги с помощта на смарт система за издаване на билети, като например информация в реално време, насоки, информация за събития и др. Internet 2.0 започна процеса по обучение на потребителите в това да възприемат своята среда по този начин и градският транспорт трябва да се приспособи към тази нова обществена парадигма.
 

 

 

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: