Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet

2013-03-28 14:52:33

Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet


За първи път през 2013 на изложението “Save the Planet” ще се представят австрийската фирма EUROPLAST Кunststoffbehälterindustrie и люксембургската Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®).

Вярвяме, че ще ви е интересно да се запознаете с дейността на двете компании.

Приятно четене от екипа на Виа Експо!

.....................................................................................................................................

Брошура         ►Изложба          ►Конференция            ►Статистика 2012

Предварителна заявка               ►Абонамент за бюлетин

Организатор: Виа Експо

T 032/ 512 905 | E nelly@viaexpo.com | W www.viaexpo.com

......................................................................................................................................

EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH

 

Уважаеми г-н Гугенбихлер, моля, представете вашата компания.

Europlast е основана през 1995 като дъщерна фирма на групата Jcoplastic, Италия. От 1997 произвеждаме пластмасови контейнери. Като изходен материал се използва предимно полиетилен с висока плътност (HDPE).

Europlast произвежда голямо разнообразие от полиетиленови контейнери и палети, намиращи приложение в промишлеността, в селското стопанство за съхранение на продукти, както и кофи за отпадъци от 10л. до 1700л. Продуктовата ни гама е уникална в Европа, което позволява на компанията ни да има изключително успешно развитие.

Имате ли проекти в България?

Нашият партньор Денекс ООД продава стоките ни в България.

Възнамерявате ли да разширите своя пазар в съседните на България страни?

Ние все още се опитваме да намерим партньори за другите източноевропейски страни.

Какво ще представите на изложбата "Save the Planet" и какви са очакванията ви от Вашето участие?

Ще покажем контейнери за отпадъци и кутии за съхранение - за батерии, например.

С какви посетители бихте желали да осъществите контакт?

Предимно с търговци на едро и с фирми за управление на отпадъците.

www.europlast.at

 

.....................................................................................................................................

SuperDrecksKëscht® (SDK )
 


 

Уважаеми г-н Свиленов, моля представете вашата компания.

SuperDrecksKëscht ® (SDK) на практика е дейност на правителството на Люксембург по отношение на програми за управление на отпадъците и за постигане на устойчиво развитие. Основно акцентираме върху предотвратяване образуването на отпадъци и ефективното използване на ресурсите. Много важен момент в дейността ни е отделянето на опасните компоненти от домакинските отпадъци. Повишаване на осведомеността и постоянната информираност на гражданите са други ключови моменти. SDK, като цялостна система, получи наградата на Европейската комисия "Най-добра практика".

Имате ли проекти в България?

Имаме установени контакти с няколко общини.

Възнамерявате ли да разширите своята дейност в съседните на България страни?

Да - Румъния, Гърция, Турция

Какво ще представите на изложбата "Save the Planet" и какви са очакванията ви от Вашето участие?

Концепцията SDK "Възстановяване - Потребление" е структурирана като огледален образ на консуматорски ориентираното общество. Тя съчетава ползите за околната среда, здравето и безопасността на гражданите, а също и ползите за икономиката. Целта е да се даде възможност за "зелен" растеж и устойчиво развитие, подобряване ефективното използване на материалните ресурси.

С какви посетители бихте искали да осъществите контакт?

Експерти от общините и от национални организации, отговарящи за управление на отпадъцитете и предотвратяване на образуването им, повишаване на обществената информираност и прилагане на образователни програми по отношение на отпадъците.

http://www.sdk.lu/
..................................................................................................................................

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • От депониране към рециклиране
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: