Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Оползотворяване на отпадъци и енергийна ефективност - решения за земеделски производители, производствени предприятия в леката промишленост и общински структури от Балканика Енерджи


Балканика Енерджи реализира инвестиционни проекти в областта на производството и използването на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници, опазване на околната среда чрез устойчиви системи за оползотворяване на отпадъците. Работи за повишаването на енергийната ефективност на производствени предприятия, сгради и населените места.

Интервю с г-жа Аглика Павлова, изпълнителен директор на „Балканика Енерджи“ АД.

Г-жо Павлова, представете накратко компанията си?


“Балканика Енерджи“ АД е българска частна компания,която повече от 12 години се занимава с реализация на проекти в сферата на третиране и оползотворяване на отпадъци, енергийна ефективност и изграждане на прозиводствени предприятия. Дружеството ни е специализирано в третиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци,т.е изграждане на биогаз инсталации, компостиращи инсталации, модулни системи за стабилизиране на органична фракция и др.

Вие използвате най-добрите световни практики. С кои чуждестранни фирми си партнирате?

Целта на компанията ни е, не само да имплементираме добри технологични практики, но и да подбираме тези, които да бъдат оптимални за пазарните условия в България. Новите технологични практики в глобален мащаб са много диманични, най-вече в сферата на реализация на проекти, свързани с околната среда, което налага прецизен подбор на референтните технологии, които можем да приложим у нас. “Балканика Енерджи” АД е партньор с водещи компании, като Eggersmann Group , BEKON , Schmack – Biogas , за изграждане на биогаз инталации и компостиращи инсталации, както и с италианските компании CAMEC и SCOLARI.

Разкажете ни скоро реализирани проекти и ползата за клиентите Ви при тяхната експлоатация.

Успяхме да реализираме чудесен проект за българско млекопреработващо предприятие, в което изградихме инсталация за биогаз със суровина оборска тор и силаж. В биогаз инсталацията оползотворихме също и суроватката, която е основен проблем на подобен тип предприятия , а част от произведената биогаз директно се ползва за варене на млякото в предприятието, а останалта част чрез когенератор за производство на електрическа и топлинна енергия. Това е един малък пример за затваряне на пълен цикъл и максимално оползотворяване на реурсите в предпирятието.

Над какво работите в момента?

„Балканика Енерджи“ АД има текущи договори за изграждане на три инсталации за механично и биологично третиране на смесени битови отпадъци. В тези инсталации имплементираме нови за България технологични решения за компостиране и стабилизиране на органична подситова фракция, които са много компактни и с ниски оперативни разходи.

Какви услуги предлагате на Вашите клиенти?

Дружеството ни изпълнява проекти като ЕPC контрактор - от предварителното проучване и проектиране през всички доставки на компоненти и услуги до въвеждане в експлоатация, гаранционен и извънгаранционен сервиз.

С какви посетители бихте желали да осъществите контакт?

Наши клиенти са земеделски производители, производствени предприятия в леката промишленост и общински структури. 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: