От депониране към рециклиране

Начало > Новини > • Пресинформация > От депониране към рециклиране

Покажи Страниците
2013-12-14 09:40:03

От депониране към рециклиране
 

Отпадъците са един от най-значимите проблеми, пред които е изправено човечеството. В момента тяхното генерирано количество възлиза на 3,5 млн. тона на ден. Според проф. Даниел Хоорнуег от Технологичния институт в Онтарио (UOIT) то ще се утрои до 2100 г. Това ще има силно негативно влияние върху околната среда, публичните бюджети и качеството на живот.
 

Правителства, браншови асоциации, научни среди, бизнесът и граждански обединения работят в полза на промяната на тази доста тревожна статистика, илюстрираща пропорционалната зависимост между социалното благополучие и отпадъците.
 

От 5-ти до 7-ми март в София ще се проведе 5 -тото издание на „Save the Planet” – изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа.
 

„Днес наблюдаваме изключителен прогрес на технологиите, които третират отпадъците по екологичен начин и извличат от тях ценни ресурси.”, споделя г-жа Анелия Каранова, мениджър „Комуникации” на Виа Експо, организатор на изявата. „Въпрос на избор и време е да се приобщим към глобалното рециклиращо общество. Необходимо е да се фокусираме върху превенцията, повторно използване и рециклиране като основни ръководни принципи“,  допълва тя.
 

Целта на „Save the Planet” е да съдейства чрез инвестиции в инфраструктурата и нови технологии за по-бързото развитие на процеса за управление на отпадъците в Югоизточна Европа.
 

През 2014 г. Австрия е отново страна партньор и ще представи своите постижения на традиционния Австрийски павилион. Тя е държавата с най-голям брой предприятия в управлението на отпадъци на глава от населението - общо около 1500. Vecoplan предлага решения в дървообработването и рециклиращата индустрия - шредери, конвейeри, дозиращи и сортиращи системи. Фирмата наскоро пусна на пазара подобрена версия на VAZ 1300 ST -тя позволява ефективно използване на енергията за раздробяване на пластмасови отпадъци при абсолютно гарантирана чистота на материала след нарязване. Технологии за третиране на твърди битови отпадъци, както и за използването на биомасата като източник на възобновяема енергия ще бъдат представени от Komptech.
 

Друга австрийска компания е EREMA. По повод своята 30 годишнина, тя пусна  системата INTAREMA®, която ще постави началото на нова ера в рециклиращата индустрия.
 

International Baler Service от Швеция ще направи дебют на „Save the Planet“. Тя предлага богата гама от оборудване за рециклиране на хартиени отпадъци. Приоритетни пазари са Източна Европа, Русия, Украйна, балтийските и арабските държави.
 

Братя Пашев е фирма, специализирана в продажбата на преработвателни машини за биомаса, дървесина, пластмаси, хартия, битови отпадъци, инсталации за сухо почистване на пластмасови отпадъци и екструдер-гранулатори за преработка на пластмаси.
 

Дейността на словенската компания Anis Trend е концентрирана върху  производството на балиращи машини, резервни части и транспортьори за управление на общински и индустриални отпадъци. В продължение на 16 години тя реализира над 150 проекти в целия свят.
 

В България 40 % от отпадъците, които се депонират, са органични. Кралицата на Компостирането е българска фирма, която предлага решение за тяхното „спасяване“. В рамките на „Save the Planet“ тя ще покаже висококачествени шведски термокомпостери от Joraform Kompost с домашно и промишлено приложение. Те приемат и обработват всички видове кухненски и градински органични отпадъци. Високата температура от 45°С до 75°С  е гаранция за получаването на компост без патогени, салмонела и семена на плевели.
 

Водещ производител на алтернативни горива от сортирани битови отпадъци в Централна и Източна Европа е Екорек. Фирмата предоставя и природосъобразни решения за отпадъци от нефтохимическата промишленост и излезлите от употреба гуми.
 

Роланд Трейдинг, дилър на холдинга Terex, ще запознае посетителите смашини за рециклиране, преси и ножици, подемно-транспортна техника за скрап, дървен материал, хартия, насипни материали и др.
 

Паралелната конференция ще се превърне в място за дебат и обмяна на ефективни практики.
 

Акцент в програмата през 2014 г. ще бъде „Европейският ден за управление на отпадъците”, организиран съвместно с Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) и Европейската мрежа на специалистите по околната среда (ENEP). 
 

Експерти от двете организации и от Европейската комисия ГД  „Околна среда“ и “Регионално развитие” ще разгледат актуалните теми:
 

● Европейско законодателство

● Публично-частни партньорства между бизнеса и общините в рамките на кохезионната политика на ЕС 2014-2020.

● Стратегии за намаляване на отпадъците и рециклиране

● Иновации в йерархията за управление на отпадъците – добри практики

● Енергия от отпадъци
 

 

Организатор: Виа Експо – www.viaexpo.com

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 28, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo