Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet

2013-05-06 06:18:27

Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet


Интелигентното управление на отпадъците е от изключително значение за изграждането на глобалната ресурсно-ефективна и нисковъглеродна икономика. Югоизточна Европа успешно следва тази тенденция и въведе законодателни промени с цел ускоряване на развитието на този сектор. Въпреки това регионът изпитва нужда от прилагане технологии и ноу-хау.

45 лектори от 10 държави ще вземат участие в конференцията за управление на отпадъците и рециклиране "Save the Planet". Те ще споделят реални примери от практиката и ползите от тяхното внедряване.

Michael Angerer, Marcin Mikolajczyk #7306

Виа Експо ви кани да се присъедините към изявата. Ще имате възможност да разширите своите контакти и да откриете нови атрактивни бизнес ниши.

Експерти от Асоциацията за градовете и регионите за устойчиво управление и рециклиране (ACR+) ще организират сесията "Как да подготвим план за намаляване на отпадъците?". В нейните рамки ще се акцентира върху стимулите и различни информационни кампании за превенция, повторно използване, стъпки за реализиране на идеята за нулеви отпадъци. Резултатът е земя без сметища и без замърсяване.

Как могат отпадъците да се управляват ефективно? Отговор ще дадат лектори от Австрия, Белгия, Германия, Италия, Люксембург и Унгария. Общините и бизнесът ще се запознаят със специфични дейности, свързани с публично-частните партньорства, мониторинг и събиране на данни, както и с иновативни технологии за рециклиране. В сесията ще вземат участие и представители на Българската стопанска камара и Българската асоциация по рециклиране.

Кристоф Де Смет от Европейската мрежа на специалисти по околна среда (ENEP) ще ръководи панела "Разделно събиране на отпадъци", в който ще се демонстрират различни подходи в събирането на битови, електронни отпадъци и отпадъци от опаковки.

Темата "Ефективното използване на ресурсите и рециклиране" е друг интересен акцент. Бартош Замбрзиски, Европейска Комисия, ГД "Околна среда" ще представи законодателните инструменти. В тази сесия ще се включат експерти от Германската инженерна федерация (VDMA), Аурубис България, Германска асоциация на специалисти по околна среда (VNU) и др.

Последният ден ще бъде посветен на биогоривата и тяхното производство от селскостопанска дейност и отпадъци. Семинар за италианското ноу-хау в управление на отпадъците е паралелно събитие.

Министерството на околната среда и водите ще очертае националната политика по отношение на управлението на отпадъците / биоотпадъците в България.

Изложбата

● 64 % от изложителите са чуждестранни компании

● Австрийски павилион и Унгарско национално участие

● Директни изложители от Австрия, Белгия, България, Гърция, Германия, Дания, Италия, Люксембург, Румъния, Турция и Чехия.

Изложба | Конференция | Програма | Регистрация | Статистика 2012 | Абонамент за бюлетин

Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Силно австрийско участие на ‘Save the Planet’ 2014
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Рисайклинг България ще представи технологии за компостиране, сепариране и балиране на Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: