Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

OZEON
OZEON е полско водещо издание, посветено на екологичната тематика. Представя новини, тенденции, технологии, експертни мнения, журналистически изследвания в областите: ВЕИ, управление на отпадъци, електромобилност и др.

www.ozeon.com.pl 

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: