Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас

Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас

От 11 до 13 март 2015 г. в София, на изложението за ЕЕ и ВЕИ ще можете да се запознаете с пауловния - най-бързо растящото дърво в света.
 
Род Пауловния включва девет високо-адаптивни, бързорастящи вида с много ценна дървесина. За седем - осем години дървото достига 20-25 метра височина и диаметър 40 см. От едно такова дърво се добива до 1 куб.метър дървен материал с високо качество. В Китай се отглеждат масиви на обща площ 2,5 милиона хектара.Освен в индустрията, пауловния се използва за производство на пелети, брикети и дървен чипс - добив на биомаса от 6 до 8 тона на декар; калоричност 4500 kcal/kg; както и за биоетанол – добив на зелена биомаса до 6 тона от декар.

Повече за дървото ще научите от г-н Иван Бечев, управител на Силва 999, участник в изложбата за ЕЕ и ВЕИ. Фирмата предлага цялостно изграждане на плантации от пауловния, поддръжка и консултация, свързана с развитието на дръвчетата.
 
Пауловния е получила признание от най-високо държавно ниво в Япония  – тя символизира герба на министър-председателя. На кои характеристики се дължи нейната популярност?

Едно от най-бързорастящите дървета на планетата Земя! Изключително ценни качества на дървесината - лека, трудно запалима, устойчива на влага и деформации. Притежава едно от най-високите съотношения между здравина и тегло сред дървесните видове.
 
Къде намира у нас най-широко приложение – като източник на суровина за дървесина, за производство на биоенергия или за декорация?

До преди година най-широкото приложение беше за декорация, понеже ефектът на голямо цъфтящо дърво се постига още след третата година. Към момента обаче тенденцията за добив на биомаса от Пауловния, съответно производство на биоенергия, чрез когенерация изполваща дървесен чипс, надделява. С огромно удовлетворение можем да заявим, че вече сме произвели над 1 600 000 броя фиданки и сме засадили над 450 000 бр. в България, Гърция, Румъния, Испания и Италия.

До края на март 2015 г. ни предстои изграждане на 1141 декара плантации за добив на биомаса, което се равнява на над 1 141 000 броя фиданки.
 
Възможно ли е отглеждането на пауловния да се превърне в доходоносен бизнес? Къде в България са най-големите масиви?

Този въпрос стоеше пред мен през 2009 г., когато планирах да стартирам бизнес-модел, който да е устойчив на цикличните финансови кризи. Уверих се, че дървесината като материал и биомасата като възобновяем източник на енергия са суровини, за които има непрестанно търсене и покачващи се цени. Реших, че отглеждането на Пауловния може да се превърне в доходоносен бизнес за мен. Сега след 5 години упорит труд резултатът е налице. Най-големите плантации са в Северна България.
 
Листата на дървото са най-добрите „фабрики” за кислород – във Вашата практика има ли случаи на засаждане на дървото на територии на сметища или в градовете, където въздухът е замърсен?

Дървета от наш посадъчен материал могат да се видят в цялата страна: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и др. Големите градове се нуждаят от повече дървета, които да абсорбират въглеродния диоксид от всекидневното замърсяване, причинено от човешката дейност.
 
СИЛВА 999 участва в изложението EE & ВЕИ за първи път. С какви делови партньори бихте искали да осъществите контакт?

Всеки, който мисли за истинско зелено бъдеще, е наш потенциален партньор.

За повече информация: Виа Експо  - www.viaxpo.com

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: