Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Пазарът на енергийноефективни сградни системи с двоен ръст до 2020 г.

Пазарът на енергийноефективни сградни системи с двоен ръст до 2020 г.Модернизацията на търговски и обществени сгради с цел повишаване на енергийната им ефективност е бързо разрастващ се пазар, който ще бъде от полза за околната среда, собствениците, наемателите и обществото като цяло, смятат анализаторите от Pike Research. Според нов техен доклад в глобален мащаб този пазар ще се увеличи от 80,3 млрд. щатски долара през 2011 г. до 151,8 млрд. през 2020 г. Той включва ретрофит на системите за осветление, ОВК и фотоволтаичните инсталации, системите за сградна автоматизация и др.

"Модернизирането на съществуващи сгради предлага един от икономически най-ефективните начини за бизнеса да намали оперативните си разходи", казва старши анализаторът Ерик Блум. "Много от мерките за спестяване на енергия могат да бъдат изпълнени в рамките на строги критерии за инвестиране, а голям брой финансови инструменти може да бъде използван, за да се разшири обхватът на ефективните мерки за енергийна ефективност и да продължат инвестициите в енергийно ефективни системи за осветление, ОВК и системи за автоматизация".

Западна Европа ще остане най-големият пазар за повишаване на енергийната ефективност в търговски и обществени сгради, смятат от Pike Research. Тихоокеанският пазар, който представлява 32% (26 млрд. долара) през 2011 г., ще се увеличи до 36% (54.6 млрд. долара) до 2020 г. Приходите от мерки за енергийна ефективност в Северна Америка ще се увеличат повече от два пъти до края на десетилетието и ще достигнат 35,3 млрд. долара до 2020 г.

Изследването на Pike Research разглежда глобалния пазар за модернизация в търговски и обществени сгради и представя анализ и прогнози за осем различни видове сгради и осем продукта и категории услуги. Докладът обхваща основните движещи сили на промишлеността по региони в света, включително регулаторни и политически фактори, както и пазарните фактори и икономически съображения. В проучването са участвали повече от 50 фирми.

Резюме на изследването може да бъде изтеглено от сайта на фирмата.

http://automation-bulgaria.com/

Via Expo е член на:
Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: