Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Питър Кромек
Питър Кромек, Hitachi Zosen Inova, Швейцария
Hitachi Zosen Inova Ltd., Цюрих - Швейцария
peter.chromec@hz-inova.com

Г-н Кромек е старши директор по продажбите в Hitachi Zosen Inova Ltd., Цюрих - Швейцария, отговарящ за пазарите в Източна Европа и Северна Америка. Hitachi Zosen Inova е водещ доставчик на технологията за получаване на енергия от отпадъци с над 80 биологични и над 500 топлинни референтни растения в световен мащаб.
Преди това той е бил главен изпълнителен директор на Hitachi Zosen Inova USA. Работил е в процесите / продажбите като цяло от 1986 г. насам и по-специално в сектора "Енергия от отпадъци" от 1996 г. Има магистърска степен от ETH Цюрих и бакалавърска степен по бизнес администрацията от PHW Цюрих.

 Резюме на презентацията
Генериране на енергия от отпадъците чрез биологични и термични технологии

В България, както и в много други региони по света, се появява тенденция към разделно събиране и / или третиране на органични отпадъци. Докато изгарянето е единствената доказана технология за извличане на енергия и материали от смесени пост-рециклирани остатъчни отпадъци, то това може да не е най-ефективният процес за влажната органична част в остатъчните отпадъци с типична нискокалорична стойност. След като тази органична част може отделно да бъде събрана или ефективно разделена, то тя е подходяща за преработка чрез друг доказан EfW процес: Анаеробно разграждане.
Тази презентация ще опише относителните предимства на двата процеса -  както на анаеробния процес като биологична технология, така и на изгарянето като термична технология за Енергия от отпадъци при обработката на органични и оттаячни отпадъчни фракции.

 
Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: