Секция Управление на отпадъците и рециклиране изложение и конференция 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Plastech.biz

2018-11-26 08:34:10

Онлайн бизнес платформа с фокус пластмасовите изделия и опаковки. Уеб сайтът е ежедневен източник на новини в областта на пластмасовата и опаковъчната промишленост, предоставя всеобхватна база данни за бранша, пазара, представя специализирани събития, експерти споделят своя опит и мнения.

https://www.plastech.pl

Издание 2019

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: