ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Pollution Equipment NewsPollution Equipment News е списание в сектора екология и контрол върху замърсяването. Нашата интегрирана медия е ненадмината с  аудитория от повече от  80 000 читатели. Pollution Equipment News покрива секторите  отпадни води, замърсяване на въздуха и опасни отпадъци.  Това списание обхваща оборудване и услуги  от тези, които са отговорни за проектиране на системите за намаляване на замърсяването и политиките за техните организации.Теми, които се покриват: зелени технологии, които намаляват въздействието върху околната среда оказвано от организацията;  инструментариуми за тестване и пречистване  на въздуха, тестови проби вземани от водни източници и отпадни води, както и пречистващи технологии.

Weblink  www.pollutionequipment.com

 

 

 

Свързани новини: