Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Pollution Equipment News

2017-01-16 14:41:34Pollution Equipment News е списание в сектора екология и контрол върху замърсяването. Нашата интегрирана медия е ненадмината с  аудитория от повече от  80 000 читатели. Pollution Equipment News покрива секторите  отпадни води, замърсяване на въздуха и опасни отпадъци.  Това списание обхваща оборудване и услуги  от тези, които са отговорни за проектиране на системите за намаляване на замърсяването и политиките за техните организации.Теми, които се покриват: зелени технологии, които намаляват въздействието върху околната среда оказвано от организацията;  инструментариуми за тестване и пречистване  на въздуха, тестови проби вземани от водни източници и отпадни води, както и пречистващи технологии.

Weblink  www.pollutionequipment.com

 

 

 

Пресинформация за "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :

Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

Медиен спонсор:

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:


ВИП компании: