Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

PowerIndustry-Bulgaria.com – българският портал за енергетика 
PowerIndustry-Bulgaria.com – българският портал за енергетика, е информационен източник и уеб медия за енергетика в България. Инициатива и разработка е на водещото издателство за специализирана техническа периодика Ти Ел Ел Медиа ООД (www.tllmedia.bg). Създаден е с цел да обедини, концентрира и систематизира изобилието от информация за продукти, технологии, ноу-хау, услуги за енергетика – системи, решения и приложения, публикувани по един или друг начин в Интернет пространството и в печатните медии у нас и по света.

 

 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: