Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Прайм Технолоджийс доставя мобилни и полу-мобилни машини на Metso с хибридно (дизел/електрическо) задвижване - нова и уникална за бранша технология
Прайм Технолоджийс e официален партньор на водещи производители на машини и оборудване за рециклиращата индустрия.
Фирмата предлага на клиентите си своя експертен капацитет за комплексни технологични решения; оптимизация и модернизация на съществуващи оборудвания; доставка, инсталиране и пуск на машини и оборудване; надеждно следпродажбено обслужване.

Интервю с г-н Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс.

Г-н Иванов, представете накратко компанията


Прайм Технолоджийс е търговска компания,създадена от хора с дългогодишен опит в областта на строителните технологии и е официален партньор на водещи производители на машини и оборудване за строителството и индустрията със специален фокус към добива и обработката на инертни материали и рециклирането на различни видове отпадъци. Ние предлагаме на клиентите си своя експертен капацитет за комплексни технологични решения; оптимизация и модернизация на съществуващи оборудвания; доставка, инсталиране и пуск на машини и оборудване както и надеждно следпродажбено обслужване.

С кои международни компании си партнирате?

Ние сме официален представител на световния лидер в областта на трошачно-пресевното оборудване Metso Minerals – Финландия и по-конкретно на две от неговите направления: Metso Aggregates - доставящо оборудване за производство на инертни материали и рециклиране на строителни отпадъци и Metso Waste Recycling – направлението произвеждащо първични и вторични шредери за обработка на различни видове отпадъци като битова смет, пластмаси, хартия, електроника и мн. др. Важни за нас са партньорствата ни и с CDE Global (Ирландия) – водещ производител на пресевно-промивни инсталации за рециклиране за замърсени инертни и земни маси и BHS (CAЩ) – доставящи комплексни решения в рециклирането и производството на RDF.Отскоро сте преставители на ирландския лидер Portafill International. Какви са предимствата на техните машини?


Portafill са много добро допълнение към досегашната ни гама мобилни машини на Metso (сита и трошачки) поради своята компактност, възможност за лесен транспорт и от друга страна достатъчно висока производителност. Основното приложение на тези машини е в рециклирането на строителни отпадъци и земни маси от един контрактор, обслужващ определен брой депа, което на първо място изисква много добра мобилност, съчетана с ниски транспортни разходи. Смятаме, че компактната концепция на Portafill ще намери добър прием сред българските клиенти.

Какви други решения в областта на рециклирането предлагате?

Чрез нашия и особено опита на нашите доставчици, можем да предложим решение на почти всяко задание без значение колко е специфично. Принципно всички технологични решения в областта на рециклирането се водят от нуждите на конкретния проект и това е нашата филисофия при работата с клиентите. Смятаме, че даването на „готови рецепти“ без детайлно проучване на конкретните условия и нужди на всеки един проект не са добър подход, примери за което срещаме често в нашата работа. При необходимост можем да предложим дори роботизирани манипулатори за отстраняване и сортиране на определени ценни материали от общия поток, ако въпросната манипулация носи съответната рентабилност разбира се ...

Разкажете за наскоро реализиран от Вас проект

През 2018 година доставяме основно мобилни и полу-мобилни машини на Metso, като по-интересното е, че между тях има и такива с хибридно (дизел/електрическо) задвижване. Това е нова и уникална за бранша технология, която освен по-ниските експлоатационни разходи за клиента (основно гориво) в сравнение със стандартния дизелов двигател има много ниски емисии на изгорели газове, което носи и един допълнителен екологичен ефект. През 2019/20 ни предстоят за реализация няколко интересни проекта, между които и такива за производство на RDF.

Какви посетители искате да срешнете на щанда си?

Основно клиенти с проекти в които има здрав икономически смисъл, където можем да споделим натрупания опит и последните технологични решения, предоставяни от нашите чуждестранни партньори. 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: