Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.

Начало > Събития > Конференция Управление на отпадъците и рециклиране > Новини > • Пресинформация > Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.

Покажи Страниците
2017-01-09 11:53:13


Прайм Технолоджийс ООД е официален партньор на водещи производители и доставчик на технологии и оборудване в областите: добив и преработка на инертни материали; рециклиране и обработка на строителни отпадъци; шредиране, сепариране и т.н. на битова смет, индустриални и строителни отпадъци, гуми, хартия, пластмаси и др.
За втора поредна година фирмата ще вземе участие в изложението Save the Planet.

Интервю с г-н Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс.

Г-н Иванов, Вие си партнирате с утвърдени чуждестранни компании. Кои са те?


Нашата фирма Прайм Технолоджийс ООД е официален представител на световния лидер в областта на трошачно-пресевното оборудване Metso Minerals – Финландия и по-конкретно както на Metso Aggregates - подразделението доставящо оборудване за производство на инертни материали и рециклиране на строителни отпадъци, така и дивизията им Metso Waste Recycling! Важни за нас са партьорствата ни с фирмите CDE Global (Ирландия), BHS Bulkhandling  System (CAЩ), както и с нейната дъщерна фирма NIHOT (Холандия)!  


 

Дайте малко по-подробна информация за машините и оборудването, което предлагате?

Metso Minerals е световен лидер в производството на стационарни и мобилни трошачки, сита и свързани с процеса други машини и оборудване. Дивизията Metso Waste Recycling предлага пълна гама първични и финални шредери за битови и други отпадъци. CDE e не само водещ производител на машини и оборудване за пресевно-промивни инсталации на инертни материали, включително и за пречистване на отпадни води от тези процеси, като например утаители, филтър преси, но и с интересни разработки и решения за пречистване на битови и индустриални отпадни води! А американската фирма BHS, заедно с нейните дъщерни фирми, предлага всички типове машини и оборудване, необходими и участващи във всяка инсталация за сепариране на битови отпадъци.  

Споделете за наскоро приключил проект, по който сте работели.

До края на месец януари следва да приключим изграждането на две инсталации Metso за добив на инертни материали в гр Ловеч и гр. Хасково, а през 2016 г. доставихме във Варна мобилна трошачка, предвидена за приложение преимуществено в рециклиране на строителни отпадъци.Какви са перспрективите на сектора в България? Къде според Вас има най-голям потенциал?

Бизнес възможностите за предстоящите месеци и години според нас са предопределени от измененията в редица административни норми и разпоредби свързани с управлението на отпадъците и необходимостта от по-ефективното им усвояване. Очакваме операторите на регионалните депа да засилят интереса си и инвестиционните си намерения в посока изграждане на сепариращи инсталациии от различен калибър. Отново поради промени в нормативната база очакваме интерес към машини и оборудване за преработка и пречистване с цел използване на вода в затворен цикъл в различни индустриални приложения, например при производството на инертни материали.Какво ще представите на изложбата?

Фирмата ни ще запази формата на представяне от миналогодишното ни участие, а именно информационен щанд, където ще се радваме да посрещнем много посетители, да отговорим на въпроси и да предоставим информации. Очакваме гости от нашите фирми-партьори, които допълнително да бъдат в услуга на всички заинтересовани.

От кои браншове са в момента клиентите Ви и в кои сектори бихте желали да разширите контактите си?

В клиентската ни база най-широко са застъпени фирмите от строителството и добивната индустрия. Стремим се към разширяване на клиентската си база в посока оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги свързани със събиране и преработка на битови отпадъци, фирми за преработка на отпадъчни суровини и др. Държа да подчертая нашето разбиране, че единствено чрез стремеж за непрекъснато повишаване на компетентността на фирмата ни като цяло и нашата индивидуална такава, както и чрез сремеж към достигане на най-високите стандарти за отговорен  професионализъм в най-широкият смисъл на това понятие, ние можем да бъдем полезни на нашите настоящи и бъдещи клиенти. Което е и смисъла на нашето съществуване!  

 


 

 

 

 

 

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 08, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2017:

Под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

 

Официални медийни партньори:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:


ВИП компании:


ViaExpo