Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.

2017-01-09 11:53:13


Прайм Технолоджийс ООД е официален партньор на водещи производители и доставчик на технологии и оборудване в областите: добив и преработка на инертни материали; рециклиране и обработка на строителни отпадъци; шредиране, сепариране и т.н. на битова смет, индустриални и строителни отпадъци, гуми, хартия, пластмаси и др.
За втора поредна година фирмата ще вземе участие в изложението Save the Planet.

Интервю с г-н Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс.

Г-н Иванов, Вие си партнирате с утвърдени чуждестранни компании. Кои са те?


Нашата фирма Прайм Технолоджийс ООД е официален представител на световния лидер в областта на трошачно-пресевното оборудване Metso Minerals – Финландия и по-конкретно както на Metso Aggregates - подразделението доставящо оборудване за производство на инертни материали и рециклиране на строителни отпадъци, така и дивизията им Metso Waste Recycling! Важни за нас са партьорствата ни с фирмите CDE Global (Ирландия), BHS Bulkhandling  System (CAЩ), както и с нейната дъщерна фирма NIHOT (Холандия)!  


 

Дайте малко по-подробна информация за машините и оборудването, което предлагате?

Metso Minerals е световен лидер в производството на стационарни и мобилни трошачки, сита и свързани с процеса други машини и оборудване. Дивизията Metso Waste Recycling предлага пълна гама първични и финални шредери за битови и други отпадъци. CDE e не само водещ производител на машини и оборудване за пресевно-промивни инсталации на инертни материали, включително и за пречистване на отпадни води от тези процеси, като например утаители, филтър преси, но и с интересни разработки и решения за пречистване на битови и индустриални отпадни води! А американската фирма BHS, заедно с нейните дъщерни фирми, предлага всички типове машини и оборудване, необходими и участващи във всяка инсталация за сепариране на битови отпадъци.  

Споделете за наскоро приключил проект, по който сте работели.

До края на месец януари следва да приключим изграждането на две инсталации Metso за добив на инертни материали в гр Ловеч и гр. Хасково, а през 2016 г. доставихме във Варна мобилна трошачка, предвидена за приложение преимуществено в рециклиране на строителни отпадъци.Какви са перспрективите на сектора в България? Къде според Вас има най-голям потенциал?

Бизнес възможностите за предстоящите месеци и години според нас са предопределени от измененията в редица административни норми и разпоредби свързани с управлението на отпадъците и необходимостта от по-ефективното им усвояване. Очакваме операторите на регионалните депа да засилят интереса си и инвестиционните си намерения в посока изграждане на сепариращи инсталациии от различен калибър. Отново поради промени в нормативната база очакваме интерес към машини и оборудване за преработка и пречистване с цел използване на вода в затворен цикъл в различни индустриални приложения, например при производството на инертни материали.Какво ще представите на изложбата?

Фирмата ни ще запази формата на представяне от миналогодишното ни участие, а именно информационен щанд, където ще се радваме да посрещнем много посетители, да отговорим на въпроси и да предоставим информации. Очакваме гости от нашите фирми-партьори, които допълнително да бъдат в услуга на всички заинтересовани.

От кои браншове са в момента клиентите Ви и в кои сектори бихте желали да разширите контактите си?

В клиентската ни база най-широко са застъпени фирмите от строителството и добивната индустрия. Стремим се към разширяване на клиентската си база в посока оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги свързани със събиране и преработка на битови отпадъци, фирми за преработка на отпадъчни суровини и др. Държа да подчертая нашето разбиране, че единствено чрез стремеж за непрекъснато повишаване на компетентността на фирмата ни като цяло и нашата индивидуална такава, както и чрез сремеж към достигане на най-високите стандарти за отговорен  професионализъм в най-широкият смисъл на това понятие, ние можем да бъдем полезни на нашите настоящи и бъдещи клиенти. Което е и смисъла на нашето съществуване!  

 


 

 

 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: