Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.


Прайм Технолоджийс ООД е официален партньор на водещи производители и доставчик на технологии и оборудване в областите: добив и преработка на инертни материали; рециклиране и обработка на строителни отпадъци; шредиране, сепариране и т.н. на битова смет, индустриални и строителни отпадъци, гуми, хартия, пластмаси и др.
За втора поредна година фирмата ще вземе участие в изложението Save the Planet.

Интервю с г-н Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс.

Г-н Иванов, Вие си партнирате с утвърдени чуждестранни компании. Кои са те?


Нашата фирма Прайм Технолоджийс ООД е официален представител на световния лидер в областта на трошачно-пресевното оборудване Metso Minerals – Финландия и по-конкретно както на Metso Aggregates - подразделението доставящо оборудване за производство на инертни материали и рециклиране на строителни отпадъци, така и дивизията им Metso Waste Recycling! Важни за нас са партьорствата ни с фирмите CDE Global (Ирландия), BHS Bulkhandling  System (CAЩ), както и с нейната дъщерна фирма NIHOT (Холандия)!  


 

Дайте малко по-подробна информация за машините и оборудването, което предлагате?

Metso Minerals е световен лидер в производството на стационарни и мобилни трошачки, сита и свързани с процеса други машини и оборудване. Дивизията Metso Waste Recycling предлага пълна гама първични и финални шредери за битови и други отпадъци. CDE e не само водещ производител на машини и оборудване за пресевно-промивни инсталации на инертни материали, включително и за пречистване на отпадни води от тези процеси, като например утаители, филтър преси, но и с интересни разработки и решения за пречистване на битови и индустриални отпадни води! А американската фирма BHS, заедно с нейните дъщерни фирми, предлага всички типове машини и оборудване, необходими и участващи във всяка инсталация за сепариране на битови отпадъци.  

Споделете за наскоро приключил проект, по който сте работели.

До края на месец януари следва да приключим изграждането на две инсталации Metso за добив на инертни материали в гр Ловеч и гр. Хасково, а през 2016 г. доставихме във Варна мобилна трошачка, предвидена за приложение преимуществено в рециклиране на строителни отпадъци.Какви са перспрективите на сектора в България? Къде според Вас има най-голям потенциал?

Бизнес възможностите за предстоящите месеци и години според нас са предопределени от измененията в редица административни норми и разпоредби свързани с управлението на отпадъците и необходимостта от по-ефективното им усвояване. Очакваме операторите на регионалните депа да засилят интереса си и инвестиционните си намерения в посока изграждане на сепариращи инсталациии от различен калибър. Отново поради промени в нормативната база очакваме интерес към машини и оборудване за преработка и пречистване с цел използване на вода в затворен цикъл в различни индустриални приложения, например при производството на инертни материали.Какво ще представите на изложбата?

Фирмата ни ще запази формата на представяне от миналогодишното ни участие, а именно информационен щанд, където ще се радваме да посрещнем много посетители, да отговорим на въпроси и да предоставим информации. Очакваме гости от нашите фирми-партьори, които допълнително да бъдат в услуга на всички заинтересовани.

От кои браншове са в момента клиентите Ви и в кои сектори бихте желали да разширите контактите си?

В клиентската ни база най-широко са застъпени фирмите от строителството и добивната индустрия. Стремим се към разширяване на клиентската си база в посока оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги свързани със събиране и преработка на битови отпадъци, фирми за преработка на отпадъчни суровини и др. Държа да подчертая нашето разбиране, че единствено чрез стремеж за непрекъснато повишаване на компетентността на фирмата ни като цяло и нашата индивидуална такава, както и чрез сремеж към достигане на най-високите стандарти за отговорен  професионализъм в най-широкият смисъл на това понятие, ние можем да бъдем полезни на нашите настоящи и бъдещи клиенти. Което е и смисъла на нашето съществуване!  

 


 

 

 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: