ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Правилното управление на кредитния риск помага на износителите да бъдат по-конкурентни - Интервю с Милена Виденова, лектор на форума „Българския износ – тенденции и перспективи“

Правилното управление на кредитния риск помага на износителите да бъдат по-конкурентни

Интервю с Милена Виденова, управител на Кофас България и лектор на форума „Българския износ – тенденции и перспективи“  


Г-жо Виденова, представете накратко дейността и услугите на компанията Кофас България

Кофас е специализирана компания в областта на кредитното застраховане, бизнес информацията и събиране на вземания. Това представлява предлагане на цялостни решения за защита срещу риск от финансови загуби на компаниите от техни клиенти, както на местните, така и на международните пазари. В България Кофас присъства от 21 години и държи лидерска позиция на пазара на кредитното застраховане.

По-важното всъщност е, че с тази своя дейност компанията работи за осигуряване на по-стабилна, надеждна и предвидима бизнес среда. Освен че за това допринася самото кредитно застраховане, в допълнение организираме много инициативи като Конференцията по управление на риска, годишната класация Кофас ЦИЕ Топ 500, годишния ни доклад за несъстоятелността, регионални кръгли маси и други.

Смятам, че лидерските позиции на Кофас в световен мащаб ни позволяват да прилагаме добри практики, да капитализираме върху цялото ноу-хау и опит, с които разполагаме, и да развиваме бизнес средата в България. Мога да споделя, че подобни усилия имат смисъл и ефект и това е видимо както в пряката ни работа, така и по отношение на общия бизнес климат.

В какво се изразява същността на управлението на кредитния риск и какви са предимствата му за експортната дейност на фирмите?

Най-лаконично казано, управлението на кредитния риск означава разумен подбор на клиентите и начините на разплащане с тях. Това има още по-голямо значение, когато става въпрос за експортна дейност, тъй като тогава контрагентите са по-непознати, а финансовите загуби могат да бъдат значителни.

А най-очевидното предимство на кредитното застраховане е това, че компаниите могат да продават на своите местни или чуждестранни партньори на отсрочено плащане, като споделят риска от неплащане или фалит с компания като Кофас.

Това категорично може да ги направи по-конкурентоспособни на международните пазари. А по-голямото и по-стратегическото предимство е, че по този начин една компания може да осигури повече стабилност и сигурност в търговската дейност, което освен спокойствие, дава база за дългосрочно планиране.
 

 

И нещо не по-малко важно – застраховането на риска освобождава ресурс и енергия на мениджърите да се съсредоточат върху развитието на бизнеса си – това, което могат да правят най-добре. Освен това кредитната застраховка може да се използва като обезпечение при оборотно финансиране, което е ключово за растежа на всяка компания.

 


От кои браншове са Вашите клиенти - експортно ориентирани компании и кои са преобладаващите държави, за които те изнасят?

Няма приоритетни компании или браншове, с които Кофас да работи или по-скоро всички браншове са приоритетни. Естествено, застрахованият износ зависи от експортната структура на страната ни – от това какви продукти се изнасят, за кои държави, както и от условията на плащане по външнотърговските сделки. Разбира се, в областите, където отсроченото плащане е по-често срещана практика, кредитното застраховане е по-използван финансов инструмент.

Имаме партньорски и персонализиран подход към клиентите и можем да предложим гъвкави решения в зависимост от броя на чуждестранните контрагенти и техния риск. Можем да си го позволим, защото в Кофас в глобален мащаб работи голям екип от специалисти, които анализират рисковете в съответните сектори и страни – и това само по себе си е ценна информация.

Най-големият обем застрахован износ от Кофас България е Румъния, а най-голяма експозиция за износ държим в търговията с металите.