Правителството ще стимулира биопроизводството

Покажи Страниците
2015-08-10 10:40:27

Медиен партньор на Sofia Sport & Healthy Life 2015
 

Правителството ще стимулира биопроизводството

Кабинетът ще предложи на Народното събрание изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Сред предлаганите промени е създаването на правна уредба на издаването на временни разрешения за контрол за спазване правилата на биологичното производство.

Определени са и условията за издаване, обхвата и срока на временните разрешения и са регламентирани процедурите за тяхното издаване на лица от и извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Прецизирани са процедурите за издаване на постоянни разрешения за контрол за спазване правилата на биологичното производство.

Предвидено е отнемане на разрешителните на контролиращите лица в случай на констатирани нарушения или нередности в осъществявания от тях контрол и са предвидени възможности за налагане на санкции.


Прочети още на: http://www.puls.bg/health/eco/news_20878.html
 

 
 

Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:

Издание 2015
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

ViaExpo