Изложение за спорт и здравословен начин на живот
Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Правителството ще стимулира биопроизводството

Медиен партньор на Sofia Sport & Healthy Life 2015
 

Правителството ще стимулира биопроизводството

Кабинетът ще предложи на Народното събрание изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Сред предлаганите промени е създаването на правна уредба на издаването на временни разрешения за контрол за спазване правилата на биологичното производство.

Определени са и условията за издаване, обхвата и срока на временните разрешения и са регламентирани процедурите за тяхното издаване на лица от и извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Прецизирани са процедурите за издаване на постоянни разрешения за контрол за спазване правилата на биологичното производство.

Предвидено е отнемане на разрешителните на контролиращите лица в случай на констатирани нарушения или нередности в осъществявания от тях контрол и са предвидени възможности за налагане на санкции.


Прочети още на: http://www.puls.bg/health/eco/news_20878.html
 

Още от секцията "Изложение за спорт и здравословен начин на живот" :