Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Предимства на хибридните фотоволтаично-дизелови системи

Предимства на хибридните фотоволтаично-дизелови системи

B много региони по света електрическите мрежи са или незадоволителни като състояние и ефективност, или несъществуващи. В резултат на това потребителите от промишлените сектори често подхождат към обезпечаване на захранването на различни индустриални съоръжения чрез дизелови генератори. Действащите такива съоръжения в предприятията по цял свят са с обща мощност от над 500 гигавата.

Дизеловите генератори осигуряват редица предимства за индустриалните потребители. Като основен техен недостатък специалистите изтъкват постоянно покачващата се цена на горивото за тези системи. В същото време разходите за изграждане и експлоатация на фотоволтаични (PV) системи са спаднали с повече от 50% в рамките на последните няколко години. Така слънчевата енергия много често е най-икономичният алтернативен източник на енергия за отдалечените региони по света.

Стремежът към съчетаване на ползите от дизеловите генератори и фотоволтаичните системи и елиминиране на техните недостатъци води до разработката на т. нар. хибридни фотоволтаично-дизелови системи. Благодарение на тях слънчевата енергия, която освен изобилна е и безплатна, може изгодно да се използва като енергиен източник за различни индустриални приложения.

Икономическа ефективност на дизеловите генератори
Ако горивото за дизеловите генератори трябва да се транспортира до отдалечени райони, действителните разходи се покачват допълнително заради нуждата от съхранение. Това на практика може да удвои цената на един литър дизел в сравнение с пазарната му стойност. Отделно са налице и разходи за сертификати за търговия с CO2 емисии.

Вземайки предвид всичко това, дизеловите системи лесно могат да се окажат икономически неефективно решение за редица приложения. Ето защо все по-често се търсят алтернативни енергийни технологии, които да отговорят на проблемите с повишаващите се цени на горивата и глобалното затопляне, като едновременно намаляват вредните въглеродни емисии и предлагат по-изгоден в икономически план вариант за потребителите.

Преимущества на фотоволтаичните системи
Повече от 120 страни по целия свят имат установени правителствени политики, които подкрепят увеличаването на дела на възобновяемата енергия в крайното енергопотребление. В слънчевите региони фотоволтаиците вече са приети за най-икономичния начин за производство на електроенергия.

Цените на фотоволтаичните технологии са спаднали с повече от 50% през последните няколко години, а по целия свят са инсталирани PV системи с обща мощност над 100 GW. Това доказва, че фотоволтаиците са надеждна технология, от която все повече и повече промишлени дружества печелят. Това ги прави идеалното от икономическа и екологична гледна точка допълнение към дизеловите системи.

Същност на хибридните фотоволтаично-дизелови системи
“Хибрид” означава нещо, получено от съчетанието на два различни компонента, произвеждащи еднакви или подобни резултати. Хибридните фотоволтаично-дизелови системи обикновено включват фотоволтаични модули, дизелови генератори и интелигентно управление, което да гарантира, че количеството слънчева енергия, която се подава в системата, отговаря точно на нужното потребление към момента. За разлика от конвенционалните автономни (off-grid) системи с мощност до 300 kW, при които инверторът управлява системата, при хибридните системи тази функция изпълнява дизеловият генератор.

Към цялата новина: http://energy-review.bg/energy-statii.aspx?br=92&rub=978&id=718

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Инвестираме в сгради, за да пестят енергия
 • Немска фирма предлага на германците устройство за съхранение на слънчева енергия
 • Австралия дава силен тласък на възобновяемата енергия чрез програма за финансиране на регионални ВЕИ проекти
 • WWF се включва в Европейската седмица на устойчивата енергия
 • „Запечатващ“ е ефектът от сегашните мерки за енергийна ефективност
 • Заработи най-големият вятърен парк в Турция
 • Европейски производители срещу налагането на мита за китайските соларни модули
 • Отпускат европари и за укрепване на панелни жилища
 • Енергийната ефективност в градовете и регионите
 • Екатерина Захариева: Ще създаваме работни места по програмата за енергийна ефективност
 • Apple вече използва 100% възобновяема енергия за центровете си за данни
 • Държавата я чака лавина от дела след махането на такса
 • Нови био-слънчеви панели са изработени от памук и рицина
 • Приеха промените в Закона за енергийната ефективност
 • Китай става най-големият пазар на слънчева енергия
 • Геотермалните води като източник на енергия
 • Повишаването на енергийната ефективност да стане реален приоритет
 • Становище на Комитета на регионите относно „Енергията от възобновяеми източници: основен фактор на европейския енергиен пазар“
 • Учредиха Институт за нулево енергийни сгради
 • Три детски заведения в Пловдив с фотоволтаични инсталации
 • Пускат сайт за енергийна ефективност
 • Отворено писмо до Премиера Бойко Борисов. Българска фотоволтаична асоция (БФА)
 • Oтворено писмо до Министър-председателя на Република България / референдум
 • Сто причини да не искаме АЕЦ: ядрени отпадъци 42 – 65
 • Школа и забавачки в Аврен на слънчева енергия
 • Антиядрено училище за граждани и политици
 • Сграда генерира енергия, докато пречиства вода
 • Стара Загора открива първите зарядни станции в града
 • София Тех Парк ще се фокусира върху ИКТ, природни науки и енергия
 • Европа съфинансира първия проект за слънчева кула в Южна Африка
 • 98 млн. лева за новия технологичен парк в София
 • Новите блокове само със зеленина
 • Китайска компания ще сглобява електрически коли в България
 • Сто причини да не искаме АЕЦ: 1 – 11
 • Инвестирането в зелени технологии отново е на мода
 • NDRC обявява план за субсидиране на електричеството, генерирано от възобновяеми енергийни източници
 • МАЕ: Възобновяемите енергийни източници ще съперничат на въглищата до 2035 г.
 • ЕС призовава за край на субсидиите за вредните за околната среда субсидии
 • WWF: Енергийната ефективност и ВЕИ са ключови за намаляване на емисиите
 • Енергиен пазар на ЕС - действия за насърчаване на конкурентоспособността
 • Първите ”зелени” сгради - тест за новата директива
 • Франция - от атома към зелената енергия
 • Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ
 • PV GRID: Нов европейски проект за интегриране на фотоволтаични системи в електроразпределителните мрежи
 • БСК защити производителите на екологична електроенергия
 • ЕК дава тласък на производството на "зелени" коли
 • 30 млрд. евро за възстановяването на Източна Европа, включително и България
 • Токелау използва само слънчева енергия
 • 50% ръст на слънчевата енергия в Германия
 • КЦМ намалява въглеродните си емисии с 47% чрез фотоволтаична инсталация за горещо водоснабдяване
 • ЕК ни разследва заради зелената енергия
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: