Предимства на хибридните фотоволтаично-дизелови системи

Начало > Събития > Енергийна ефективност и ВЕИ > Новини > ЕЕ и ВЕИ новини > Предимства на хибридните фотоволтаично-дизелови системи

Покажи Страниците
2016-01-11 09:57:16

Предимства на хибридните фотоволтаично-дизелови системи

B много региони по света електрическите мрежи са или незадоволителни като състояние и ефективност, или несъществуващи. В резултат на това потребителите от промишлените сектори често подхождат към обезпечаване на захранването на различни индустриални съоръжения чрез дизелови генератори. Действащите такива съоръжения в предприятията по цял свят са с обща мощност от над 500 гигавата.

Дизеловите генератори осигуряват редица предимства за индустриалните потребители. Като основен техен недостатък специалистите изтъкват постоянно покачващата се цена на горивото за тези системи. В същото време разходите за изграждане и експлоатация на фотоволтаични (PV) системи са спаднали с повече от 50% в рамките на последните няколко години. Така слънчевата енергия много често е най-икономичният алтернативен източник на енергия за отдалечените региони по света.

Стремежът към съчетаване на ползите от дизеловите генератори и фотоволтаичните системи и елиминиране на техните недостатъци води до разработката на т. нар. хибридни фотоволтаично-дизелови системи. Благодарение на тях слънчевата енергия, която освен изобилна е и безплатна, може изгодно да се използва като енергиен източник за различни индустриални приложения.

Икономическа ефективност на дизеловите генератори
Ако горивото за дизеловите генератори трябва да се транспортира до отдалечени райони, действителните разходи се покачват допълнително заради нуждата от съхранение. Това на практика може да удвои цената на един литър дизел в сравнение с пазарната му стойност. Отделно са налице и разходи за сертификати за търговия с CO2 емисии.

Вземайки предвид всичко това, дизеловите системи лесно могат да се окажат икономически неефективно решение за редица приложения. Ето защо все по-често се търсят алтернативни енергийни технологии, които да отговорят на проблемите с повишаващите се цени на горивата и глобалното затопляне, като едновременно намаляват вредните въглеродни емисии и предлагат по-изгоден в икономически план вариант за потребителите.

Преимущества на фотоволтаичните системи
Повече от 120 страни по целия свят имат установени правителствени политики, които подкрепят увеличаването на дела на възобновяемата енергия в крайното енергопотребление. В слънчевите региони фотоволтаиците вече са приети за най-икономичния начин за производство на електроенергия.

Цените на фотоволтаичните технологии са спаднали с повече от 50% през последните няколко години, а по целия свят са инсталирани PV системи с обща мощност над 100 GW. Това доказва, че фотоволтаиците са надеждна технология, от която все повече и повече промишлени дружества печелят. Това ги прави идеалното от икономическа и екологична гледна точка допълнение към дизеловите системи.

Същност на хибридните фотоволтаично-дизелови системи
“Хибрид” означава нещо, получено от съчетанието на два различни компонента, произвеждащи еднакви или подобни резултати. Хибридните фотоволтаично-дизелови системи обикновено включват фотоволтаични модули, дизелови генератори и интелигентно управление, което да гарантира, че количеството слънчева енергия, която се подава в системата, отговаря точно на нужното потребление към момента. За разлика от конвенционалните автономни (off-grid) системи с мощност до 300 kW, при които инверторът управлява системата, при хибридните системи тази функция изпълнява дизеловият генератор.

Към цялата новина: http://energy-review.bg/energy-statii.aspx?br=92&rub=978&id=718

 

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo